TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • big head todd & the monsters – broken hearted savior

Interpret: big head todd & the monsters - Název: broken hearted savior 

Písňové texty a překlad: big head todd & the monsters - broken hearted savior Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od big head todd & the monsters! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od big head todd & the monsters a podívejte, jaké další písničky od big head todd & the monsters máme v našem archívu, např. broken hearted savior.

Původní

Fields are white in snowy spring,

And I can't remember the last time that I've seen her,

The highway is still cold and wet,

And I can't forget the way I had to leave her,

And every passing day, she flickers and she fades.

Is someone to help her when she falls from the heavens?

[Chorus]

And I'll love her yet, though she has done me wrong.

And I'll bring her back, though she has been long gone.

And I'll always be her

Broken hearted savior

And every heavy night takes out the little life that's left within her.

Every man she gives her love, he takes it, and leaves her with a dinner.

Our love was once a flame, now I'm just a forgotten name,

Am I the only one to blame for having loved her?

[Chorus]

překlad

Na jaře jsou pole bílá jako sníh,

A já si nepamatuji, kdy jsem ji viděl naposledy,

Dálnice je stále studená a mokrá,

A já nemůžu zapomenout, jak jsem ji musel opustit,

A každý den se mihne a zmizí.

Pomůže jí někdo, až spadne z nebes?

[sbor]

A já ji budu milovat dál, i když mi ublížila.

A já ji přivedu zpět, i když už je dávno pryč.

A já jí vždycky budu

Zlomeným srdcem zachránce

A každá těžká noc z ní vytáhne tu trochu života, co v ní zbyla.

Každý muž, kterému dá svou lásku, jí ji vezme a nechá ji s večeří.

Naše láska byla kdysi plamenem, teď jsem jen zapomenuté jméno,

Jsem jediný, kdo může za to, že jsem ji miloval?

[sbor]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com