TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • big daddy kane – w.g.o.n.r.s.

Interpret: big daddy kane - Název: w.g.o.n.r.s. 

Písňové texty a překlad: big daddy kane - w.g.o.n.r.s. Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od big daddy kane! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od big daddy kane a podívejte, jaké další písničky od big daddy kane máme v našem archívu, např. w.g.o.n.r.s..

Původní

People people, we gotta get over

Before we go under, and I wonder

Why we can't find a little piece of mankind

Instead of always step back, gimme my damn nine

Livin' the thug, like the shoot up the drug type

They love to hear the people sayin', "yo that kid is bugged right?"

Just a game, so please, out here men die

The average black man today don't make it to see twenty-five

Cause someone else got the clock rocked

Tryin' to get the neighborhood locked, to be the new man on the block

But if you asked me who's the man I'm like, "you tell me?

I don't know, ed lover, Dr. Dre and heavy d?"

I got my mind on comin up, if not in first place

Then damnit I plan to be the first runner up

But it seems, I got a lot of problems under my belt

And everyday I gotta ask myself

Ah what's goin on, in our society

What's goin' on, in a de country

What's goin' on, in your community

What's goin' on, tell me

I seen a kid freshly dipped with mad gold

Fifteen years old, with plenty drugs bein' sold

But then somebody caught him for his air jordans

His drugs the cash and the jewels he was sportin'

You wanna call your girl a b-I-t-c-h

You can't appreciate so now she's humpin your man, then she ain't

Cause when you teach her that hoe mentality

They accept that as reality and give all your friends the skin

You need to show some love for your people

All men are created equal, that's why with everybody I always

Spread love, and keep my pockets full of dol-dollars

But check it out now

We're not the uncivilized, the Kane

So let's get it together, man we did it when we were slaves

Instead of always tryin' to blame someone else

Take a look around, and ask yourself

Ah what's goin' on, in your community

What's goin' on, in a dis country

What's goin' on, in our society

What's goin' on, whoa

Nowadays it's all about provin' you ain't nuttin' soft

And everybody's always talkin' about bustin' off

But that ain't where we gotta go, kid we can throw

And handle this thing like holy field and blow

Then when we get it off our chest, let's put it to rest

And try to make some money progress

Because if I got a dollar, and you got ten

And you can get a hundred from a friend if five others kick in

Shoot, we can take that stack and put it back

In a community that's black, to make our people attract

Like somethin' magnetic, cause word is bond it's pathetic

We always talkin' about this piece of the pie

But it seems we can't get it

Unless we field the life of a drug dealer

And start stellin' llello but you know where they go

Up to the penile, because they chose to be wild

And now you're upstate kid, uh, waitin' patiently to see trial

Now let that whole gangsta route slide

There's too much money and skins here on the outside

For me to ever let my freedom go

Cause I got mine, now get yous, and let me know

Ah what's goin' on, in our society

What's goin' on, when you nah haf no money

What's goin' on, people on the street

Whoa, why is it so

překlad

Lidi, musíme se dostat přes

Než půjdeme pod vodu, a já se divím

Proč nemůžeme najít kousek lidstva.

Místo toho, abychom vždycky ustoupili, dejte mi mých zatracených devět

Livin' the thug, like the shoot up the drug type

Rádi poslouchají, jak lidi říkají: "Jo, ten kluk je napíchnutej, že jo?".

Jen hra, tak prosím, tady venku muži umírají

Průměrný černoch se dnes nedožije ani pětadvaceti.

Protože někdo jinej to rozjel.

Snaží se dostat do sousedství, být novým mužem v bloku.

Ale kdybyste se mě zeptali, kdo je ten muž, řeknu: "To mi řekni ty?

Já nevím, Ed Lover, Dr. Dre a Heavy D?" "Nevím," odpověděl jsem.

Mám v hlavě na comin up, pokud ne na prvním místě

Pak sakra mám v plánu být první na řadě

Ale vypadá to, že mám za sebou spoustu problémů.

A každý den se musím ptát sám sebe

Co se to děje v naší společnosti?

Co se děje v naší zemi?

Co se děje ve vaší komunitě?

Co se děje, řekni mi.

Viděl jsem dítě čerstvě namočené v šíleném zlatě.

Patnáct let, spousta drog se prodává

Ale pak ho někdo chytil kvůli air jordans.

Jeho drogy, peníze a šperky, co měl na sobě.

Chceš říkat svý holce b-I-t-c-h

Nemůžeš si toho vážit, takže teď obskakuje tvýho chlapa, pak už ne

Protože když ji naučíš tuhle šlapkovskou mentalitu

Přijmou to jako realitu a dají všem tvým přátelům kůži

Musíš ukázat trochu lásky ke svým lidem

Všichni muži jsou si rovni, proto s každým vždycky mluvím

šířím lásku a mám plné kapsy dolarů.

Ale teď se podívej

My nejsme necivilizovaní, Kane

Tak se dejme dohromady, chlape, dělali jsme to, když jsme byli otroci

Místo toho, abychom se vždycky snažili svalit vinu na někoho jiného

Rozhlédni se kolem sebe a zeptej se sám sebe

Co se děje ve vaší komunitě?

Co se děje v této zemi?

Co se děje v naší společnosti?

Co se to děje?

V dnešní době jde jen o to, abys nebyl měkkej.

A všichni pořád mluví o tom, jak se z toho dostat.

Ale to není to, kam musíme jít, kluk můžeme hodit

And handle this thing like holy field and blow

A až to ze sebe dostaneme, tak to dáme k ledu.

A zkusíme udělat nějaký pokrok

Protože když já mám dolar a ty máš deset.

A ty můžeš dostat stovku od kamaráda, když pět dalších přispěje.

Střílej, můžeme vzít tu hromadu a dát ji zpátky.

Do komunity, která je černá, aby naše lidi přitáhla.

Jako něco magnetického, protože slovo je vazba, je to ubohé.

Vždycky mluvíme o tomhle kousku koláče.

Ale zdá se, že ho nemůžeme získat

Pokud se nepokusíme o život drogového dealera.

And start stellin' llello but you know where they go

Až do penisu, protože se rozhodli být divocí

A teď jsi nahoře kluk, ehm, trpělivě čekáš na soud.

Teď nech celou tu gangsterskou cestu plavat

Tady venku je příliš mnoho peněz a kůží

Abych se někdy zbavil své svobody

Protože já mám svou, teď si vezmi svou a dej mi vědět.

Co se děje v naší společnosti?

Co se děje, když nemáš peníze.

Co se to děje, lidi na ulici.

Whoa, proč je to tak

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com