TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • beyond the embrace – within

Interpret: beyond the embrace - Název: within 

Písňové texty a překlad: beyond the embrace - within Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od beyond the embrace! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od beyond the embrace a podívejte, jaké další písničky od beyond the embrace máme v našem archívu, např. within.

Původní

Have I stopped to think about these moments in between
Concerned not with life, while existence stands at the edge of a knife
We eat the lies then drink and dance to the insect song
No promise of a better day as empty words get washed away
I can't stop, I can't stop the bleeding in my head
I can't stop, I can't stop the pain
I can't stop, I can't stop this world that we've deranged
Can't stop the burning from within
Ever stopped to think
That one guarantee in life is death
Man made end in sight
Bite down, go without regrets
I can't stop, I can't stop the bleeding in my head
I can't stop, I can't stop the pain, oh no
I can't stop, I can't stop this world that we've deranged
Can't stop the burning from within
In a final moment
When a restless tide begins to turn
The ones will realize
That the final lesson can't be learned
Ever stopped to think
About these moments in between
Could you only make for one more
What the fuck would it be?
I can't stop, I can't stop the bleeding in my head
I can't stop, I can't stop the pain, oh no
I can't stop, I can't stop this world that we've deranged
Deranged

překlad

Přestal jsem přemýšlet o těchto okamžicích mezi tím
Znepokojen životem, zatímco existence stojí na okraji nože
Jíme lži, pak pijeme a tancujeme na hmyzí píseň
Žádný příslib lepšího dne, protože prázdná slova se vymyjí
Nemohu přestat, nemohu zastavit krvácení z mé hlavy
Nemohu přestat, nemohu zastavit bolest
Nemohu zastavit, nemohu zastavit tento svět, který jsme vyšinuli
Nelze zastavit hoření zevnitř
Přestal jsem někdy přemýšlet
Tou jedinou zárukou v životě je smrt
Člověk skončil v nedohlednu
Skus, jdi bez lítosti
Nemohu přestat, nemohu zastavit krvácení z mé hlavy
Nemohu přestat, nemohu zastavit bolest, ach ne
Nemohu zastavit, nemohu zastavit tento svět, který jsme vyšinuli
Nelze zastavit hoření zevnitř
V poslední chvíli
Když se neklidný příliv začne obracet
Ti si to uvědomí
Že se poslední lekci nelze naučit
Přestal jsem někdy přemýšlet
O těchto okamžicích mezi tím
Mohl byste udělat jen pro jeden další
Co by to kurva bylo?
Nemohu přestat, nemohu zastavit krvácení z mé hlavy
Nemohu přestat, nemohu zastavit bolest, ach ne
Nemohu zastavit, nemohu zastavit tento svět, který jsme vyšinuli
Šílený

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com