TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • beyond the embrace – weak and the wounded

Interpret: beyond the embrace - Název: weak and the wounded 

Písňové texty a překlad: beyond the embrace - weak and the wounded Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od beyond the embrace! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od beyond the embrace a podívejte, jaké další písničky od beyond the embrace máme v našem archívu, např. weak and the wounded.

Původní

Closed eyes that walk among us, building castles in the air
Lost in degeneration, absence in all you know
Shed skin to hide reflection leaving no trail behind
Neck deep in contradiction
Forked tongue behind the smile
Making its way in the dark
About to decide which way to go
A life of disdain, a world left unchanged
Condemned to swim against the grain
The sun sets on existence, as one drowns in the flow
The bending sea forever circles around us all
We've built a culture where ignorance is bliss
Brought unto this world human inflicted
Why should we fall to the masses each day?
Why did we come this far to just turn back anyway?
We're auditioning for our own demise, and immune to the screaming
So tie me up alone, far from the system hold
I feel no patience, I see no cure
Evolved in reverse
Rise, fall...it's your choice
How did it all come to this???
I want to know why...

překlad

Zavřené oči, které procházejí mezi námi a staví ve vzduchu hrady
Ztraceni v degeneraci, nepřítomnosti ve všem, co víš
Odstraňte kůži, abyste skryli odraz a nezanechali po sobě žádnou stopu
Krk hluboko v rozporu
Vidličkový jazyk za úsměvem
Dělá si cestu ve tmě
Chystám se rozhodnout, kterou cestou jít
Život pohrdání, svět nezměněný
Odsouzen k plavání proti zrnu
Slunce zapadá do existence, jak se jeden topí v proudu
Ohýbané moře navždy obíhá kolem nás všech
Vybudovali jsme kulturu, kde je nevědomost blaženost
Přiveden do tohoto světa způsobeného člověkem
Proč bychom měli každý den padat k masám?
Proč jsme se dostali tak daleko, abychom se stejně vrátili?
Ucházíme se o vlastní smrt a jsme imunní vůči křiku
Takže mě přivázat sám, daleko od držení systému
Necítím žádnou trpělivost, nevidím žádný lék
Vyvinul se v opačném směru
Vstát, spadnout ... je to tvoje volba
Jak to všechno k tomu přišlo ???
Chci vědět proč ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com