TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • beyond the embrace – fleshengine breakdown

Interpret: beyond the embrace - Název: fleshengine breakdown 

Písňové texty a překlad: beyond the embrace - fleshengine breakdown Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od beyond the embrace! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od beyond the embrace a podívejte, jaké další písničky od beyond the embrace máme v našem archívu, např. fleshengine breakdown.

Původní

Why is it always so damn hard
When your walls of reason fall apart?
Don't know what's right or wrong
I've been drinkin' all night long
Guess I was doomed right from the start, yeah
Utopia is what I crave
But every day just stays the same
In this world I've walked alone
Now I'm ready to sell my soul
And sleepwalk to an early grave
Fleshengine breakdown
Fleshengine breakdown
Give me what I need
Will I see the light and spot the error of my ways?
Will I see the light and purify my poison veins?
Now that all is said and done
I'm burnin' bridges one by one
Ironically brought to an end
At the hand of my one true friend
That sorry bastard never sleeps, yeah
Fleshengine breakdown
Fleshengine breakdown
Fleshengine breakdown
Fleshengine breakdown
Will I see the light and spot the error of my ways?
Will I see the light and purify my poison veins?
Will I see the light and spot the error of my ways?
Will I see the light and do it all just one more time?
One more time
(One more time)

překlad

Proč je to vždycky tak zatraceně těžké
Když se vaše zdi rozumu rozpadnou?
Nevím, co je správné nebo špatné
Pil jsem celou noc
Asi jsem byl odsouzen hned od začátku, jo
Toužím po utopii
Ale každý den zůstává stejný
V tomto světě jsem kráčel sám
Nyní jsem připraven prodat svou duši
A náměsíčnost k časnému hrobu
Rozpad Fleshenginu
Rozpad Fleshenginu
Dej mi, co potřebuji
Uvidím světlo a všimnu si chyby svých způsobů?
Uvidím světlo a očistím své jedové žíly?
Nyní, když je vše řečeno a hotovo
Jeden po druhém pálím mosty
Je ironií, že to skončilo
Z ruky mého jediného skutečného přítele
Ten promyšlený bastard nikdy nespí, jo
Rozpad Fleshenginu
Rozpad Fleshenginu
Rozpad Fleshenginu
Rozpad Fleshenginu
Uvidím světlo a všimnu si chyby svých způsobů?
Uvidím světlo a očistím své jedové žíly?
Uvidím světlo a všimnu si chyby svých způsobů?
Uvidím světlo a udělám to všechno ještě jednou?
Ještě jednou
(Ještě jednou)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com