TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • beyond the embrace – absent

Interpret: beyond the embrace - Název: absent 

Písňové texty a překlad: beyond the embrace - absent Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od beyond the embrace! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od beyond the embrace a podívejte, jaké další písničky od beyond the embrace máme v našem archívu, např. absent.

Původní

I breathe the absence of life
In a part of every breath I take
Inhaling afterthoughts
Of ruin and regret
So no hope remains
As I take another glass of pain
And I swallow knowing
Things will stay the same
When I see that everything
Has gone so wrong for me
And I wait and see
If I can welcome back the light
I'm following the suffering
And the ones that never heal
They're a part of me
I can't leave them behind
So I cry these acid tears
As I weep for those like me
The ones whose apathy
Adheres them to this fate
So I lie awake and the bottle
Always calls my name
With an offering
That I cannot refuse
Who will come, come to taste
The quality of despair
It's so sweet that I enjoy it
Time and time again
Is it charity that calls to me
Selling fragments of her soul
Is a part of me
Foolish enough to indulge
When the time comes
Let the blow come quick
And the blood run red
I worry not, I'm already dead
So I'll not speak my last words
For I've already said enough
It's painted on the walls
So will you bleed for me
And together we will cross the sea
Two for the ferryman
To take our souls across
When I see that everything
Has gone so wrong for me
And I wait to see if I can
Welcome back the light
I'm following the suffering
For the best parts of my life
They're a part of me
But I'm not the only one

překlad

Dýchám absenci života
V části každého dechu, který si vezmu
Vdechování dodatečných myšlenek
Zkázy a lítosti
Nezbývá tedy žádná naděje
Když si vezmu další sklenici bolesti
A polykám vědění
Věci zůstanou stejné
Když vidím, že všechno
Pokazilo se mi to
A čekám a uvidím
Pokud mohu uvítat zpět světlo
Sleduji utrpení
A ty, které se nikdy nehojí
Jsou mojí součástí
Nemohu je nechat za sebou
Takže brečím tyto kyselé slzy
Jak pláču pro ty jako já
Ti, jejichž apatie
Dodržuje je k tomuto osudu
Takže ležím vzhůru a láhev
Vždy volá mé jméno
S nabídkou
To nemohu odmítnout
Kdo přijde, přijde ochutnat
Kvalita zoufalství
Je to tak sladké, že mě to baví
Znovu a znovu
Je to charita, která mě volá
Prodávat fragmenty její duše
Je mojí součástí
Dost pošetilé dopřát si
Když přijde čas
Nechť rána přijde rychle
A krev rudla
Nebojím se, už jsem mrtvý
Takže nebudu mluvit poslední slova
Už jsem toho řekl dost
Je to malované na stěnách
Takže pro mě budeš krvácet
A společně překročíme moře
Dva pro převozníka
Vzít naše duše napříč
Když vidím, že všechno
Pokazilo se mi to
A čekám, jestli můžu
Vítejte zpět světlo
Sleduji utrpení
Pro ty nejlepší části mého života
Jsou mojí součástí
Ale já nejsem jediná

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com