TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • beware of darkness – all who remain

Interpret: beware of darkness - Název: all who remain 

Písňové texty a překlad: beware of darkness - all who remain Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od beware of darkness! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od beware of darkness a podívejte, jaké další písničky od beware of darkness máme v našem archívu, např. all who remain.

Původní

Tell the one above he's a criminal
For taking and giving life like marble candy
Everything collapses around me
Overwhelms and astounds me
A Terrible Truth
When you leave this life, the world will be a darker place for
All Who Remain
When you leave this life the world will be a darker place for
All Who Remain
The light you gave the human race will go away...
I see you every time that I close my eyes
I Hum every lullaby that you used to sing
You never know the last time you'll see someone
So give them all of your love
Cause they'll disappear
When you leave this life the world will be a darker place for
All Who Remain
When you leave this life the world will be a darker place for
All Who Remain
And the light you gave the human race will go away...
If I can't have you in this life
Then I don't want this life at all
Cause there's nothing in this broken world
That I'll ever ever love as much
I called and I called you never picked up
I cried and I cried but you never woke up
You died and died without asking me first
You left me all alone here on Earth
When you leave this life the world will be a darker place for
All Who Remain
When you leave this life the world will be a darker place for
All Who Remain
When you leave this life the world will be a darker place for
All Who Remain

překlad

Řekněte tomu nahoře, že je zločinec
Za to, že jsi vzal a dal život jako mramorové cukroví
Všechno se zhroutí kolem mě
Ohromuje mě a ohromuje
Hrozná pravda
Když opustíte tento život, svět bude temnějším místem
Všichni, kteří zůstanou
Když opustíte tento život, svět bude temnějším místem
Všichni, kteří zůstanou
Světlo, které jsi dal lidské rase, zmizí ...
Vidím tě pokaždé, když zavřu oči
Hučím každou ukolébavku, kterou jsi zpíval
Nikdy nevíte, kdy naposledy někoho uvidíte
Dejte jim tedy veškerou svou lásku
Protože zmizí
Když opustíte tento život, svět bude temnějším místem
Všichni, kteří zůstanou
Když opustíte tento život, svět bude temnějším místem
Všichni, kteří zůstanou
A světlo, které jsi dal lidské rase, zmizí ...
Pokud tě v tomto životě nemohu mít
Pak tento život vůbec nechci
Protože v tomto rozbitém světě není nic
Že budu někdy tolik milovat
Volal jsem a volal jsem, že jsi nikdy nezvedl
Plakala jsem a plakala jsem, ale nikdy ses nevzbudil
Zemřel jsi a zemřel, aniž by ses mě nejprve zeptal
Nechal jsi mě tu úplně na Zemi
Když opustíte tento život, svět bude temnějším místem
Všichni, kteří zůstanou
Když opustíte tento život, svět bude temnějším místem
Všichni, kteří zůstanou
Když opustíte tento život, svět bude temnějším místem
Všichni, kteří zůstanou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com