TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • benediction – i bow to none

Interpret: benediction - Název: i bow to none 

Písňové texty a překlad: benediction - i bow to none Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od benediction! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od benediction a podívejte, jaké další písničky od benediction máme v našem archívu, např. i bow to none.

Původní

I looked within myself and I turned

Many laddered mental maze burnt

Forever is the time that I walked along

Sufferance in silence is my syndrome

Take my path - Never last

In ruthless pain - I'll always reign

Silent sound - Stalking ground

Cemetery run - I bow to none

Dominating pray is my will

A homicidal urgeance to kill

Slash and stab the bitches of witchery

Deafening the screams of their agony

Take my path - Never last

In ruthless pain - I'll always reign

Silent sound - Stalking ground

Cemetery run - I bow to none

In my theatre of madness

Lone player on the stage

Woebegotten my audience

Momentary respite is taken from my rage

Shuddering in ecstasy

At the brutal crimes I've done

Your so blind you perfect fool

I bow to none

Open wounds in arrogant bliss

Skillfully remove

Innards in a vulgar heap

And finally the womb

Touch the flesh, desecrate the skin

Wading in the gore

Like a vulture I feed upon

This sacrificial whore

Their living bodies leave me so vexed

Copulation joyous dead sex

Morbid absorption in fantasy

My auspicious orgasm parody

Took my path - Did not last

In ruthless pain - I always reigned

Silent sound - Stalking ground

Cemetery run - I bow to none

překlad

Podíval jsem se do svého nitra a obrátil se

Mnoho žebříčků duševního bludiště vypálilo

Navždy je čas, který jsem kráčel podél

Utrpení v tichu je můj syndrom

Vydej se po mé cestě - Nikdy nevydržíš

V nemilosrdné bolesti - budu vždy vládnout

Tichý zvuk - Stalking ground

Cemetery run - Před nikým se neklaním

Dominantní modlitba je má vůle

Vražedná touha zabíjet

Řezat a bodat mrchy čarodějnice

Ohlušující výkřiky jejich agónie

Vydej se mou cestou - Nikdy nevydržíš

V nelítostné bolesti - budu vždy vládnout

Tichý zvuk - Stalking ground

Cemetery run - I bow to none

V mém divadle šílenství

Osamělý hráč na jevišti

Woebegotten mé publikum

Chvíle oddechu mi vzal můj hněv

Chvěje se v extázi

nad brutálními zločiny, které jsem spáchal

Jsi tak slepý, ty dokonalý blázne

I bow to none

Otevřené rány v arogantní blaženosti

Šikovně odstranit

Vnitřnosti v hromádce vulgární

A nakonec lůno

Dotkni se těla, znesvěť kůži

Brodit se v krvi

Jako sup se živím

Tuto obětní děvku

Jejich živá těla mě tak rozčilují

Kopulace radostná mrtvý sex

Morbidní pohlcení fantazií

Můj příznivý orgasmus parodie

Took my path - Did not last

V nemilosrdné bolesti - Vždy jsem vládl

Tichý zvuk - Stalking ground

Cemetery run - I bow to none

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com