TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • ben folds – you don t know me

Interpret: ben folds - Název: you don t know me 

Písňové texty a překlad: ben folds - you don t know me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. you don t know me.

Původní

I wanna ask you
Do you ever sit and wonder,
It's so strange
That we could be together for
So long, and never know, never care
What goes on in the other one's head?
Things I've felt but I've never said
You said things that I never said
So I'll say something that I should have said long ago:
(You don't know me)
You don't know me at all
(You don't know me)
You don't know me at all (at all)
You could have just propped me up on the table like a mannequin
Or a cardboard stand-up and paint me (paint me)
Any face that you wanted me
To be seen.
We're
Damned by the existential moment where
We saw the couple in the coma and
It was we were the cliche,
But we carried on anyway.
So, sure, I could just close my eyes.
Yeah, sure, trace and memorize,
But can you go back once you know
(You don't know me)
You don't know me at all
(You don't know me)
You don't know me at all (at all)
(You don't know me)
You don't know me at all
(You don't know me)
You don't know me at all (at all)
If I'm the person that you think I am
Clueless chump you seem to think I am
So easily led astray,
An errant dog who occasionally escapes and needs a shorter leash, then
Why the fuck would you want me back?!
Maybe it's because
(You don't know me at all)
(You don't know me,
you don't know me.)
So, what I'm trying to say is
What (What?)
I'm trying to tell you
It's not gonna come out like I wanna say it cause I know you'll only change it.
(Say it.)
(You don't know me)
You don't know me at all
(You don't know me)
You don't know me at all (at all)
(You don't know me)
You don't know me at all
(You don't know me)
You don't know me at all (at all)
What?

překlad

Chci se tě zeptat
Sedíš někdy a divíš se,
Je to tak divné
Abychom mohli být spolu
Tak dlouho, a nikdy nevíš, je mi to jedno
Co se děje v hlavě toho druhého?
Věci, které jsem cítil, ale nikdy jsem neřekl
Řekl jsi věci, které jsem nikdy neřekl
Takže řeknu něco, co jsem měl říct už dávno:
(Neznáš mě)
Vůbec mě neznáš
(Neznáš mě)
Vůbec mě neznáš (vůbec)
Mohl jsi mě jen postavit na stůl jako manekýn
Nebo kartonový stojan a malovat mě (malovat mě)
Jakoukoli tvář, kterou jsi chtěl
Být vidět.
Jsme
Zatracen existenčním okamžikem kde
Viděli jsme pár v kómatu a
Bylo to, že jsme byli klišé,
Ale stejně jsme pokračovali.
Samozřejmě jsem mohl zavřít oči.
Jo, jistě, vystopuj a zapamatuj si
Ale můžete se vrátit, jakmile budete vědět
(Neznáš mě)
Vůbec mě neznáš
(Neznáš mě)
Vůbec mě neznáš (vůbec)
(Neznáš mě)
Vůbec mě neznáš
(Neznáš mě)
Vůbec mě neznáš (vůbec)
Pokud jsem osoba, kterou si myslíš, že jsem
Bezradný chump, zdá se, si myslíš, že jsem
Tak snadno svedené z cesty,
Potulný pes, který občas unikne a potřebuje kratší vodítko
Proč bys mě kurva chtěl zpátky ?!
Možná je to proto
(Vůbec mě neznáš)
(Neznáš mě,
neznáš mě.)
Co se tedy snažím říct je
Co (Co?)
Snažím se ti to říct
Nevyjde to, jako bych to chtěl říct, protože vím, že to jen změníš.
(Řekni to.)
(Neznáš mě)
Vůbec mě neznáš
(Neznáš mě)
Vůbec mě neznáš (vůbec)
(Neznáš mě)
Vůbec mě neznáš
(Neznáš mě)
Vůbec mě neznáš (vůbec)
Co?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com