TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: wandering 

Písňové texty a překlad: ben folds - wandering Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. wandering.

Původní

She's a million miles away
From me
Separated by a hollow wooden door
Some time we can't erase
Serves me right
To let her in the first time
That she knocked
And all this wandering
Got you nothing
You were ready to but
Never could
Things you never saw in me
She'll see
Observations that she'd heard from other people
That she never understood
Serves her right
Not knowing just exactly what she wants
And all this wandering
Got me nothing
You were ready to but never could
Are you happy
Wandering
Remember sitting on your car
That night
Clouds rolled out and vailing lights around the bay
And you told me all those things
Remember that?
You told me you can't match your clothes
Remember that?
Confessed how when I laugh sometimes, I'm crying
And we sat and didn't talk for half an hour
Remember that?
Alone
Cause I won't remember
Anymore
And all this wandering
And all this wandering

překlad

Je milion mil daleko
Ode mě
Odděleny dutými dřevěnými dveřmi
Nějaký čas nemůžeme vymazat
Slouží mi správně
Nechat ji poprvé
Že zaklepala
A všechno to putování
Nemám nic
Byli jste připraveni, ale
Nikdy nemohl
Věci, které jsi ve mně nikdy neviděl
Uvidí
Pozorování, která slyšela od ostatních lidí
Že nikdy nepochopila
Slouží jí správně
Nevím přesně, co chce
A všechno to putování
Nic mi nedal
Byli jste připraveni, ale nikdy jste nemohli
Jsi šťastný
Putování
Nezapomeňte sedět na svém autě
Tu noc
Mraky se vyvalily a kolem zátoky valaly světla
A řekl jsi mi všechny ty věci
Pamatuj si to?
Řekl jsi mi, že nemůžeš odpovídat svému oblečení
Pamatuj si to?
Přiznal jsem, že když se někdy směju, pláču
A seděli jsme a půl hodiny nemluvili
Pamatuj si to?
Sama
Protože si nebudu pamatovat
Ještě
A všechno to putování
A všechno to putování

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com