TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • ben folds – the last polka

Interpret: ben folds - Název: the last polka 

Písňové texty a překlad: ben folds - the last polka Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. the last polka.

Původní

Well, she crept back in the house
At half past three
Shook her head to see him
Snoring in his sleep
"if he really loved me,"
She said,
"i wouldn't have to be so mean."
He's a heap of junk that
Pours from his top drawer
He sometimes likes to spread it
Out around the floor
It's evidence of what
He was like
He likes to remember when
[Chorus]
Sha-la-la sha-la-la sha-la-la
The end is growing near
Though we're treading water now
And holding back our tears
And the day is rising
Wer're singing,
Sha - la - la - la - la
In a minute it will all be coming down
And they know it now
But no one makes a sound
It's such a shame to
Ruin this bright, lazy summer day
[Chorus]
My, my. . .
The cruelest lies are often told
Without a word
My, my. . .
The kindest truths are often spoken,
Never heard
She said,
"you've been pushing me
Like i was a sore tooth
You can't respect me
'Cause I've done so much
For you."
He said, "well, i hate that
It's come to this, but baby,
I was doing fine
How do you think that i
Survived the other twenty-five
Before you?"
[Chorus]

překlad

No, vplížila se zpět do domu
V půl čtvrté
Zavrtěla hlavou, aby ho viděla
Chrápání ve spánku
„kdyby mě opravdu miloval,“
Ona řekla,
„Nemusel bych být tak zlý.“
Je to hromada haraburdí
Nalévá se z jeho horní zásuvky
Někdy to rád šíří
Venku po podlaze
Je to důkaz toho
Byl jako
Rád si pamatuje, kdy
[Refrén]
Sha-la-la sha-la-la sha-la-la
Konec se blíží
I když teď šlapeme po vodě
A brzdí naše slzy
A den stoupá
Zpívali jsme
Sha - la - la - la - la
Za minutu to všechno sestupuje
A teď to vědí
Ale nikdo nevydává zvuk
Je to taková škoda
Zničte tento jasný, líný letní den
[Refrén]
Moje moje. . .
Nejkrutější lži jsou často vyprávěny
Beze slova
Moje moje. . .
Nejlaskavější pravdy se často mluví,
Nikdy neslyšel
Ona řekla,
„tlačil jsi na mě
Jako bych byl bolavý zub
Nemůžeš mě respektovat
Protože jsem toho tolik udělal
Pro tebe."
Řekl: „No, nesnáším to
Už k tomu došlo, ale zlato,
Vedlo se mi dobře
Jak si myslíte, že i
Přežilo dalších dvacet pět
Před vámi?"
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com