TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: smoke 

Písňové texty a překlad: ben folds - smoke Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. smoke.

Původní

Leaf by leaf and page by page
Throw this book away
All the sadness, all the rage
Throw this book away
Rip out the binding and tear the glue
And all of the grief we never even knew
We had it all along, now, it's smoke
The things we've written in it
Never really happened
All the things we've written in it
Never really happened
And all of the people come and gone
Never really lived all the people come have gone
No one to forgive, smoke
We will not write a new one
There will not be a new one
Another one, another one
Here's and evening dark with shame
Throw it on the fire
Here's the time I took the blame
Throw it on the fire
Here is the time that we didn't speak
It seemed for years and years
And here's a secret no one will ever know
The reasons for the tears they are smoke, smoke, smoke
We will not write a new one
There will not be a new one
Another one, another one
Where do all the secrets live?
They travel in the air
You can smell them when they burn
They travel
Those who say the past is not dead
Can stop and smell the smoke
You keep saying the past is not dead
Well, stop and smell the smoke
You keep on saying the past
Is not even past
And you keep saying
We are, smoke, smoke, smoke

překlad

List po listu a stránku po stránce
Odhoďte tuto knihu
Všechen smutek, veškerý vztek
Odhoďte tuto knihu
Vytrhněte vazbu a roztrhněte lepidlo
A veškerý zármutek, který jsme nikdy neznali
Měli jsme to po celou dobu, teď je to kouř
Věci, které jsme do toho napsali
Nikdy se to nestalo
Všechny věci, které jsme do toho napsali
Nikdy se to nestalo
A všichni lidé přicházejí a odcházejí
Nikdy ve skutečnosti nežili všichni lidé, kteří přišli, odešli
Nikdo neodpouští, kouř
Nebudeme psát nový
Nový nebude
Další, další
Tady a večer tma se studem
Hoď to do ohně
Tady je čas, kdy jsem na sebe vzal vinu
Hoď to do ohně
Tady je čas, kdy jsme nemluvili
Zdálo se to roky a roky
A tady je tajemství, které se nikdo nikdy nedozví
Důvody slz jsou kouř, kouř, kouř
Nebudeme psát nový
Nový nebude
Další, další
Kde žijí všechna tajemství?
Cestují ve vzduchu
Když hoří, můžete je cítit
Oni cestují
Ti, kteří říkají, že minulost není mrtvá
Může zastavit a cítit kouř
Stále říkáš, že minulost není mrtvá
No, přestaň a cítit kouř
Stále říkáš minulost
Není ani minulost
A pořád říkáš
Jsme, kouř, kouř, kouř

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com