TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • ben folds – sentimental guy

Interpret: ben folds - Název: sentimental guy 

Písňové texty a překlad: ben folds - sentimental guy Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. sentimental guy.

Původní

There's a moment in my mind
I scribbled and erased a thousand times
Like a letter never written or sent
These conversations with the dead
I used to be a sentimental guy
Now I'm haunted by the left unsaid
I never thought so much could change
Little things you said or did
Are part of me, come out from time to time
Probably no one I know now would notice
But I never thought so much could change
You drifted far away
Far away it seems
Time has stopped, the clock keeps going
People talkin' and I'm watching
As flashes of their faces go black and white
And fade to yellow in a box in an attic
But I never thought so much
Could change, now I don't miss anyone
I don't miss anything
What a shame cause I used to be a sentimental guy

překlad

V mé mysli je okamžik
Tisíckrát jsem čmáral a mazal
Jako dopis, který nebyl nikdy napsán ani odeslán
Tyto rozhovory s mrtvými
Býval jsem sentimentální chlap
Teď mě pronásleduje nevyřčená levice
Nikdy jsem si nemyslel, že se tolik může změnit
Maličkosti, které jsi řekl nebo udělal
Jsou mojí součástí, občas vyjdi
Pravděpodobně by si to nikdo, koho teď vím, nevšiml
Ale nikdy jsem si nemyslel, že se tolik může změnit
Driftovali jste daleko
Zdá se to daleko
Čas se zastavil, hodiny stále běží
Lidé mluví a já se dívám
Záblesky jejich tváří zčernaly
A vyblednout do žluté v krabici v podkroví
Ale nikdy jsem tolik nemyslel
Mohlo by se to změnit, teď mi nikdo nechybí
Nic mi nechybí
Jaká škoda, protože jsem býval sentimentální člověk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com