TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: password 

Písňové texty a překlad: ben folds - password Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. password.

Původní

I know you
You think I don't but I do
I've been listening and I don't forget so I can do this
I can pass the test
You went to school in Chicago
Your mom's maiden name is Dupree
Your favorite actor is DeNiro
Your birthday's 03/08/83
C-H-I-C-A-G-O
D-U-P-R-E-E
D-E-N-I-R-O
I know you
You think it's weird but it's not
You're all looking at it all upside down
It actually means I really love you
You used have a dog called Montey
You only drink chardonnay
Your sister's pet name is CeeCee
You have a thing for David Blaine
M-O-N-T-E-Y
C-H-A-R-D-O-N-N-A-Y
C-E-E-C-E-E
And I know you
I know you
You think I'm blind but I'm not
I've been watching and what I've noticed is distraction,
Boredom and vacancy
I know your favorite dish (P-R-I-M-A V-E-R-A)
I know your favorite band (Polyphonic S-P-R-E-E)
You spent a year in Barcelona (B-A-R-C-E-L-O-N-A)
That asshole's name was Anthony
Turns out you never went to T-U-L-S-A
To see your old roommate J-A-N-E
I think my middle name is S-U-C-K-E-R
And I was born yesterday
I don't know you
I thought I did but I don't
I wasn't listening, not to the right things
One day I won't even remember your face

překlad

Znám tě
Myslíš si, že ne, ale já ano
Poslouchal jsem a nezapomínám, abych to mohl udělat
Dokážu projít testem
Šel jsi do školy v Chicagu
Dívčí jméno vaší matky je Dupree
Váš oblíbený herec je DeNiro
Vaše narozeniny 8. 8. 1983
CHICAGO
D-U-P-R-E-E
D-E-N-I-R-O
Znám tě
Myslíš si, že je to divné, ale není
Všichni se na to díváte vzhůru nohama
Ve skutečnosti to znamená, že tě opravdu miluji
Použil jste psa jménem Montey
Piješ jen chardonnay
Jméno tvé sestry je CeeCee
Máte něco pro Davida Blaina
M-O-N-T-E-Y
C-H-A-R-D-O-N-N-A-Y
C-E-E-C-E-E
A znám tě
Znám tě
Myslíš si, že jsem slepý, ale nejsem
Sledoval jsem a co jsem si všiml, je rozptýlení,
Nuda a volné místo
Znám vaše oblíbené jídlo (P-R-I-M-A V-E-R-A)
Znám vaši oblíbenou kapelu (Polyphonic S-P-R-E-E)
Strávili jste rok v Barceloně (B-A-R-C-E-L-O-N-A)
Ten kretén se jmenoval Anthony
Ukázalo se, že jste nikdy nešli do T-U-L-S-A
Vidět tvého starého spolubydlícího J-A-N-E
Myslím, že mé prostřední jméno je S-U-C-K-E-R
A já jsem se narodil včera
Neznám tě
Myslel jsem, že ano, ale ne
Neposlouchal jsem, ne ty správné věci
Jednoho dne si ani nebudu pamatovat tvou tvář

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com