TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: not a fan 

Písňové texty a překlad: ben folds - not a fan Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. not a fan.

Původní

I'm not a fan,
But I understand
If there is something that moves you
That's not my cup of tea.
It's part of what makes you beautiful to me.
I'm not a fan
Like you and your friends.
You're so well read; I grew up on sugar cereal and TV.
I'm starting to wonder what you see in me.
No, I'm not a fan,
But maybe I could learn to be.
Oh, there's always something from the start.
You try to tell yourself it's only small,
But it's not.
And it's the very thing that later on will tear it all apart.
I'm not a fan,
And I wonder if you really are,
Or does it make you feel smart?
A boy band with glasses,
Just minus the heart.
He's shaking his ass,
And you call it art.
I'll wait in the lobby; go meet him for real.
We can all go to dinner, yeah, and I'll be third wheel.
So go get your t-shirt signed, fangirl.
I may or may not be here when you return.

překlad

Nejsem fanoušek,
Ale já rozumím
Pokud vás něco pohne
To není můj šálek čaje.
Je to součást toho, co mě dělá krásnou.
Nejsem fanoušek
Stejně jako vy a vaši přátelé.
Jsi tak dobře čtená; Vyrostl jsem na cukrových obilninách a televizi.
Začínám přemýšlet, co na mě vidíte.
Ne, nejsem fanoušek,
Ale možná bych se mohl naučit být.
Od začátku vždy něco je.
Zkusíš si říct, že je to jen malé,
Ale není.
A je to ta samá věc, která to později všechno roztrhne.
Nejsem fanoušek,
A zajímalo by mě, jestli opravdu jsi,
Nebo se budete cítit chytře?
Chlapecká skupina s brýlemi,
Jen minus srdce.
Třese zadkem,
A říkáte tomu umění.
Počkám v hale; běž se s ním setkat doopravdy.
Všichni můžeme jít na večeři, jo, a já budu třetí kolo.
Tak si jdi nechat podepsat tričko, fangirl.
Až se vrátíte, možná tu budu nebo nebudu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com