TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: late 

Písňové texty a překlad: ben folds - late Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. late.

Původní

Under some dirty words on a dirty wall
Eating takeout by myself
I played the shows
Got back in the van and put the Walkman on
And you were playing
In some other dive a thousand miles away
I played a thousand times before
And like pathetic stars, the truck stops and the rock club walls
I always knew
You saw them too
But you never will again
It's too late
Don't you know
It's been too late
For a long time
Elliott, man, you played a fine guitar
And some dirty basketball
The songs you wrote
Got me through a lot
Just want to tell you that
But it's too late
It's too late
No, don't you know
it's been too late
for a long time
Oh no
Things were looking up
Least that's what I heard
Oh no
Someone came and washed away your hard-earned
Peace of mind
When desperate static beats the silence up
A quiet truth to calm you down
The songs you wrote
Got me through a lot
Just want to tell you that
But it's too late
It's too late
No, don't you know
It's been too late
For a long time
It's too late
It's too late
No, don't you know
It's been too late
For a long time

překlad

Pod nějakými špinavými slovy na špinavé zdi
Jíst jídlo sám
Hrál jsem představení
Nastoupil do dodávky a nasadil si Walkman
A ty jsi hrál
V nějakém jiném ponoru tisíc mil daleko
Předtím jsem hrál tisíckrát
A jako ubohé hvězdy se nákladní vůz zastaví a stěny rockového klubu
Vždy jsem to věděl
Viděl jsi je také
Ale už nikdy nebudeš
Je příliš pozdě
Copak nevíš
Už bylo pozdě
Na dlouhou dobu
Elliott, člověče, hrál jsi na vynikající kytaru
A nějaký špinavý basketbal
Písně, které jsi napsal
Dostal jsem toho hodně
Jen ti to chci říct
Ale už je pozdě
Je příliš pozdě
Ne, nevíš
už bylo pozdě
na dlouhou dobu
Ach ne
Věci vzhlížely
Alespoň to jsem slyšel
Ach ne
Někdo přišel a odplavil vaše těžce vydělané
Klid v duši
Když zoufalá statika porazí ticho
Tichá pravda, která vás uklidní
Písně, které jsi napsal
Dostal jsem toho hodně
Jen ti to chci říct
Ale už je pozdě
Je příliš pozdě
Ne, nevíš
Už bylo pozdě
Na dlouhou dobu
Je příliš pozdě
Je příliš pozdě
Ne, nevíš
Už bylo pozdě
Na dlouhou dobu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com