TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: kate 

Písňové texty a překlad: ben folds - kate Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. kate.

Původní

She plays wipe out on the drums
The squirrels and the birds come
Gather around to sing the guitar
Oh I... have you got nothing to say
When all words fail she speaks
Her mix tape's a masterpiece
Walks through the garden
So the roses can see
Oh I... have you got nothing to say
And you can see the daisies
In her footsteps
Dandelions, butterflies
I want to be Kate
Everyday she wars the same thing
I think she smokes pot
She's everything I want, She's everything I'm not
Oh. I...
Have you got nothing to say
She never gets wet
She smiles and it's a rainbow
And she speaks and she breathes
I want to be Kate
Down by the Rosemary and Cameron
She hands out the Bhagaved Gita
I see her around every couple days
I want to meet her so that
I can say... hey Kate

překlad

Hraje na bubny
Veverky a ptáci přicházejí
Shromážděte se a zpívejte na kytaru
Ach já ... nemáte co říct
Když všechna slova selžou, promluví
Její mixovací páska je mistrovské dílo
Procházky po zahradě
Takže růže vidí
Ach já ... nemáte co říct
A můžete vidět sedmikrásky
V jejích stopách
Pampelišky, motýli
Chci být Kate
Každý den bojuje se stejnou věcí
Myslím, že kouří hrnec
Je vším, co chci, je vším, čím nejsem
Ach. Já ...
Nemáš co říct
Nikdy nezmokne
Usměje se a je to duha
A ona mluví a dýchá
Chci být Kate
Dolů u Rosemary a Camerona
Rozdává Bhagavedu Gítu
Vidím ji kolem každých pár dní
Chci se s ní setkat
Mohu říct ... hej Kate

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com