TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: julianne 

Písňové texty a překlad: ben folds - julianne Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. julianne.

Původní

I met this girl
She looked like Axl Rose
Got drunk and took her home
And we slept in our clothes
And in the morning put
My feet on the floor
And thought
Being awake never felt
Like this before
And Julianne you know
She wouldn't approve
Talked all day on the phone
Cause I had nothing to do
Got rid of Axl by the afternoon
Being awake never felt
So clear and blue
[Chorus:]
That's all I knew
Guess that I was innocent too
I'll sing a song yeah
And it won't be the blues
Cause I don't miss Julianne
My friend she told me
She felt sorry for me
She said the truth would
Come crashing down on me
That I'd be sorry,
But the truth of it is
That I feel guilty for
Not giving a shit
[Chorus]
I got a bag of trash
I got my bag of trash
I walk it up and down
And drag it up and down
The road.
How could she miss a man
Who drags a bag of trash
Down the road?
Saw, what she ever
Saw in me aw hell no
This week I feel
Like I've been born again
I know that Julianne
She would have a fit
She'd find a reason for
The things that I did
And give me credit
For the things that I
Never been
Ohh, that's all I knew
Guess that I was innocent too
Yeah I can try just
As hard as I can
And I don't miss Julianne
Ah ooh that's all I do
Guess that I was innocent too
Yeah I can try just
As hard as I can
But I don't miss Julianne
[Chorus]

překlad

Potkal jsem tu dívku
Vypadala jako Axl Rose
Opil jsem se a vzal ji domů
A spali jsme v našich šatech
A ráno dal
Moje nohy na podlaze
A myslel
Bdělý se nikdy necítil
Jako předtím
A Julianne víš
Neschválila by to
Mluvili jsme celý den po telefonu
Protože jsem neměl co dělat
Odpoledne jsem se zbavil Axla
Bdělý se nikdy necítil
Tak jasné a modré
[Refrén:]
To je vše, co jsem věděl
Asi jsem byl také nevinný
Zpívám píseň, jo
A nebude to blues
Protože mi Julianne nechybí
Můj přítel, řekla mi to
Litovala mě
Řekla, že ano
Pojď se na mě zřítit
Že by mě to mrzelo,
Ale pravda je
Za což se cítím provinile
Nedělej to
[Refrén]
Dostal jsem pytel odpadků
Dostal jsem pytel odpadků
Chodím to nahoru a dolů
A přetáhněte ho nahoru a dolů
Cesta.
Jak by jí mohl chybět muž
Kdo táhne pytel odpadků
Po silnici?
Viděla, co kdy
Viděl ve mně sakra č
Tento týden se cítím
Jako bych se znovu narodil
Znám to Julianne
Měla by záchvat
Našla by důvod
Věci, které jsem udělal
A udělejte mi uznání
Za věci, které já
Nikdy nebyl
To je vše, co jsem věděl
Asi jsem byl také nevinný
Jo, můžu to zkusit
Tak tvrdě, jak jen můžu
A Julianne mi nechybí
Ah ooh, to je vše, co dělám
Asi jsem byl také nevinný
Jo, můžu to zkusit
Tak tvrdě, jak jen můžu
Ale Julianne mi nechybí
[Refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com