TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: jesusland 

Písňové texty a překlad: ben folds - jesusland Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. jesusland.

Původní

Take a walk
Out the gate you go and never stop
Past all the stores and wig shops
Quarter in a cup for every block
And watch the buildings grow
Smaller as you go
Down the tracks
Beautiful McMansions on a hill
That overlook a highway
With riverboat casinos and you still
Have yet to see a soul
Jesusland
Jesusland
Town to town
Broadcast to each house, they drop your name
But no one knows your face
Billboards quoting things you'd never say
You hang your head and pray
For Jesusland
Jesusland
Miles and miles
And the sun goin' down
Pulses glow
From their homes
You're not alone
Lights come on
As you lay your weary head on their lawn
Parking lots
Cracked and growing grass you see it all
From offices to farms
Crosses flying high above the malls
A longer walk
Through Jesusland
Jesusland

překlad

Jít na procházku
Z brány jdete a nikdy se nezastavíte
Minul všechny obchody a paruky obchody
Čtvrtina v šálku pro každý blok
A sledujte, jak budovy rostou
Menší, jak jdete
Po stopách
Krásný McMansions na kopci
To přehlíží dálnici
S kasiny na řece a stále
Ještě nevidím duši
Jesusland
Jesusland
Město do města
Vysílají do každého domu, upustí od vašeho jména
Ale nikdo nezná tvou tvář
Billboardy citující věci, které byste nikdy neřekli
Zavěsíte hlavu a modlíte se
Pro Jesusland
Jesusland
Míle a míle
A slunce zapadá
Pulzy září
Z jejich domovů
Nejsi sám
Světla se rozsvítí
Když položíš svou unavenou hlavu na jejich trávník
Parkovací místa
Popraskaná a rostoucí tráva, to všechno vidíte
Od kanceláří po farmy
Kříže letící vysoko nad obchoďáky
Delší procházka
Prostřednictvím Jesusland
Jesusland

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com