TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • ben folds – i m not the man

Interpret: ben folds - Název: i m not the man 

Písňové texty a překlad: ben folds - i m not the man Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. i m not the man.

Původní

What will they write about me?
What will the version be when all is said and done?
Will they remember all of the places seen, the poems lost,
Or am I just wondering on? Yeah, I'm just wondering on.
There could be fewer days ahead than gone,
And all I've spent are long since on my way
To learn that nothing comes for free,
But I'm not the man...
I'm not the man... I used to be.
So it all comes out in the wash,
What would you see?
Tattered pages in the ink stained pockets of your jeans?
So I've come to pay my respects at the wake,
I've buried it all and I'm dancing on my own grave.
There could be fewer days ahead than gone,
And all I've spent are long since on my way
To learn that nothing comes for free,
But I'm not the man...
I'm not the man... I used to be.
Don't leave me behind
Don't leave me behind
Like I left you behind
There could be fewer days ahead than gone,
And all I've spent are long since on my way
To learn that nothing comes for free.
I had a lot of time to waste,
I wrote the lines upon my face,
Chasin' down the shots they bought for me,
And I'm not the man; I'm not the man,
I'm not the man, but I used to be.
I used to be my father's son
(I used to be) number one
(I used to be) paper and pencil
(I used to be) endless potential
(I used to be) Heaven and Earth
(I used to be) my net worth
(I used to be) one public, drunken moment
(I used to be) high paid and low rent
(I used to be) a man on a mission
My best chart position
The man in the mirror
You're proud of your cure
A new day, a new town
Your racehorse, your cash cow
'Til I let you all down
No, I want to be. I want to be.
I just want to be.

překlad

Co o mně budou psát?
Jaká bude verze, když bude vše řečeno a hotovo?
Pamatují si všechna viděná místa, ztracené básně,
Nebo se jen divím? Jo, to by mě zajímalo.
Mohlo by být méně dní dopředu než pryč,
A vše, co jsem strávil, je už dávno na mé cestě
Dozvědět se, že nic nepřijde zdarma,
Ale já nejsem ten muž ...
Nejsem ten muž ... býval jsem.
Takže to všechno vyjde v praní,
Co bys viděl?
Potrhané stránky v inkoustem potřísněných kapsách vašich džínů?
Přišel jsem tedy vzdát úctu po probuzení,
Všechno jsem to pohřbil a tančím na vlastním hrobě.
Mohlo by být méně dní dopředu než pryč,
A vše, co jsem strávil, je už dávno na cestě
Dozvědět se, že nic nepřijde zdarma,
Ale já nejsem ten muž ...
Nejsem ten muž ... býval jsem.
Nenechávej mě za sebou
Nenechávej mě za sebou
Jako bych tě nechal
Mohlo by být méně dní dopředu než pryč,
A vše, co jsem strávil, je už dávno na mé cestě
Dozvědět se, že nic nepřijde zdarma.
Měl jsem spoustu času plýtvat,
Napsal jsem si řádky na tvář
Pronásledují výstřely, které mi koupili,
A já nejsem ten muž; Nejsem muž,
Nejsem ten muž, ale býval jsem.
Býval jsem synem svého otce
(Býval jsem) číslo jedna
(Býval jsem) papír a tužka
(Býval jsem) nekonečný potenciál
(Býval jsem) Nebe a Země
(Býval jsem) svým čistým jměním
(Býval jsem) jeden veřejný, opilý okamžik
(Býval jsem) dobře placené a nízké nájemné
(Býval jsem) mužem na misi
Moje nejlepší pozice v grafu
Muž v zrcadle
Jste hrdí na svůj lék
Nový den, nové město
Váš dostihový kůň, vaše kráva
„Dokud jsem vás všechny nezklamal
Ne, chci být. Chci být.
Jen chci být.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com