TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: free coffee 

Písňové texty a překlad: ben folds - free coffee Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. free coffee.

Původní

Called in sick one day
Stepped out my front door.
Squinted up at the sky
And strapped on my backpack.
Got into a van
And when I returned I had
Ex-wives and children,
Boxes of photographs
And they gave me some food
And they didn't charge me
And they gave me some coffee
But they didn't charge me
And when I was broke I needed it more.
But now that I'm rich, they give me coffee.
Eating an ice cream cone
Texting with my thumbs
Flippin' off the asshole
Who pulled into my lane
Life could be longer than it's often cracked up to be
We all get new cells every seven years.
I feel seven a day.
It's a good day to die again
Now they save me my place
Over there in the corner
And I never get tickets
Yeah, I only get warnings.
But when I was broke I needed it more
And now that I'm rich,
I get free coffee.

překlad

Jednoho dne se jmenoval nemocný
Vystoupil z mých předních dveří.
Zamžoural na oblohu
A připoutaný na batohu.
Nastoupil do dodávky
A když jsem se vrátil, měl jsem
Bývalé manželky a děti,
Krabice s fotografiemi
A dali mi nějaké jídlo
A oni mě neúčtovali
A dali mi kávu
Ale neúčtovali mi to
A když jsem byl na mizině, potřeboval jsem to víc.
Ale teď, když jsem bohatý, dávají mi kávu.
Jíst zmrzlinu
Posílám SMS s palci
Flippin 'off the asshole
Kdo se dostal do mého pruhu
Život může být delší, než je často popraskaný
Všichni dostáváme nové buňky každých sedm let.
Cítím se sedm denně.
Je to dobrý den znovu zemřít
Teď mě zachraňují
Tam v rohu
A nikdy nedostanu lístky
Jo, dostávám pouze varování.
Ale když jsem byl na mizině, potřeboval jsem to víc
A teď, když jsem bohatý,
Dostávám kávu zdarma.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com