TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: evaporated 

Písňové texty a překlad: ben folds - evaporated Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. evaporated.

Původní

What I've kept with me
And what I've thrown away
And where the hell I've ended up
On this glary, random day
Were the things I really cared about
Just left along the away
For being too pent up and proud
Woke up way too late
Feeling hungover and old
And the sun was shining bright
And I walked barefoot down the road
Started thinking 'bout my old man
It seems that all I want to get into a car and go
Anywhere
Here I stand
Sad and free
I can't cry
And I can't see
What I've done
Oh God what have I done?
Don't you know I'm numb, man
No I can't feel a thing at all
'Cause it's all smiles and business these days
And I'm indifferent to the loss
I think that there's a soul somewhere
That's leading me around
I wonder if she knows which way is down
Here I stand
Sad and free
I can't cry
And I can't see
What I've done
Oh God what have I done?
I poured my heart out
I poured my heart out
It evaporated
See
Blind man on a canyon's edge
Of a panoramic scene
Maybe I'm kite that's flying high and random
Dangling on a string
Or slumped over in a vacant room
Head on a stranger's knee
I'm sure back home
They think I've lost my mind
Here I stand
Sad and free
I can't cry
And I can't see
What I've done
Oh God what have I done?

překlad

Co jsem si nechal u sebe
A co jsem vyhodil
A kde sakra jsem skončil
V tuto glary, náhodný den
Byly věci, na kterých mi opravdu záleželo
Prostě odešel pryč
Za to, že jsi příliš naštvaný a pyšný
Probudil jsem se příliš pozdě
Pocit kocoviny a starý
A slunce jasně svítilo
A šel jsem bosý po silnici
Začal jsem přemýšlet o mém starém muži
Zdá se, že vše, co chci, je nasednout do auta a jít
Kdekoli
Tady stojím
Smutné a zdarma
Nemůžu plakat
A nevidím
Co jsem udělal
Bože, co jsem to udělal?
Copak nevíš, že jsem otupělý, člověče
Ne, vůbec nic necítím
Protože dnes je to všechno úsměv a práce
A ztráta mi je lhostejná
Myslím, že někde je duše
To mě vede
Zajímalo by mě, jestli ví, která cesta je dole
Tady stojím
Smutné a zdarma
Nemůžu plakat
A nevidím
Co jsem udělal
Bože, co jsem to udělal?
Vylil jsem si srdce
Vylil jsem si srdce
Odpařilo se
Vidět
Slepý muž na okraji kaňonu
Panoramatické scény
Možná jsem drak, který letí vysoko a náhodně
Visící na provázku
Nebo se zhroutil ve volné místnosti
Hlava na koleni cizince
Jsem si jistý, že jsem doma
Myslí si, že jsem ztratil rozum
Tady stojím
Smutné a zdarma
Nemůžu plakat
A nevidím
Co jsem udělal
Bože, co jsem to udělal?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com