TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: effington 

Písňové texty a překlad: ben folds - effington Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. effington.

Původní

If there's a God, he is laughing at us
And our football team.
Effington could be a wonderful effing place
I can see it from the highway and I'm wondering
Are they effing in their yards?
Effing in their cars?
Effing in the trailers in the back roads and the parking lots
Of Effington? Making my way to Normal, Illinois.
Maybe I should ditch this little white rental on the interstate,
Start a new effing life in Effington.
I could change my name, grow a beard, start a family
Or I could just keep on moving on, moving on, moving on, moving on
And not stop 'til I get to Normal.
[Chorus]
I want to live in Effington.
I want to die there too.
Please bury me in Effington
In Effington, in Effington, oh
I've got this movie in my mind of Effington
And the soundtrack to it sounds like this
[Chorus]
If there's a God he is laughing at us
And our football team.
And then the people who live in Normal
Can buy the movies that I'll make in Effington
That's what Normal people do
Do Normal people do it too?
Normal people do it, people do it, people do it
[Chorus]
In Effington, in Effington, in Effington!

překlad

Pokud existuje Bůh, směje se nám
A náš fotbalový tým.
Effington může být skvělým místem
Vidím to z dálnice a přemýšlím
Působí ve svých dvorech?
Effing v jejich autech?
Effing v přívěsech na zadních silnicích a na parkovištích
Effington? Cestou do Normálu v Illinois.
Možná bych měl tuto malou bílou půjčovnu propustit na dálnici,
Začněte nový skutečný život v Effingtonu.
Mohl bych změnit své jméno, narůst vousy, založit rodinu
Nebo bych mohl pokračovat dál, dál, dál, dál, dál
A nepřestávám, dokud se nedostanu do normálu.
[Refrén]
Chci žít v Effingtonu.
Chci tam také zemřít.
Pohřbi mě prosím v Effingtonu
V Effingtonu, v Effingtonu, oh
Tento film mám v mysli Effingtona
A soundtrack k tomu zní takto
[Refrén]
Pokud existuje Bůh, směje se nám
A náš fotbalový tým.
A pak lidé, kteří žijí v Normálu
Lze si koupit filmy, které natočím v Effingtonu
To normální lidé dělají
Dělají to i normální lidé?
Normální lidé to dělají, lidé to dělají, lidé to dělají
[Refrén]
V Effingtonu, v Effingtonu, v Effingtonu!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com