TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • ben folds – don t change your plans

Interpret: ben folds - Název: don t change your plans 

Písňové texty a překlad: ben folds - don t change your plans Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. don t change your plans.

Původní

Sometimes I get the feeling
That I won't be on this planet for very long
I really like it here
I'm quite attached to it; I hope I'm wrong
All I really want to say
You're the reason I want to stay
I loved you before I met you
And I met you just in time
Because there was nothing left
I sat here on my suitcase
In our empty new apartment
'til the sun went down
And I walked back down the stairs
With all my bags and drove away
You must be freaking out
All I know is I got to be
Where my heart says I ought to be
It often makes no sense, in fact
I never understand these things I feel
Don't change your plans for me
I won't move to LA
The leaves are falling back east
That's where I'm going to stay
You have made me smile again
In fact I might be sore from it
It's been awhile
I know we've been together
Many times before
I'll see you on the other side
Don't change your plans for me
I won't move to LA
The leaves are falling back east
That's where I'm going to stay
All I really want to say
You're the reason I want to stay
But destiny is calling
And I told them when my time is up
I'm out of here
All I know is I got to be
Where my heart says I ought to be
It often makes no sense, in fact
I never understand these things I feel
I love you, good bye
I love you, good bye

překlad

Někdy mám pocit
Že na této planetě nebudu příliš dlouho
Moc se mi tu líbí
Jsem k tomu docela připoutaný; Doufám, že se pletu
Všechno, co opravdu chci říct
Jsi důvod, proč chci zůstat
Miloval jsem tě, než jsem tě potkal
A potkal jsem tě právě včas
Protože nic nezbylo
Seděl jsem tady na kufru
V našem prázdném novém bytě
dokud slunce nezapadlo
A já jsem šel zpátky dolů po schodech
Se všemi mými taškami a odjela pryč
Určitě jste vyšilovali
Vím jen, že musím být
Kde mé srdce říká, že bych měl být
Ve skutečnosti to často nedává smysl
Nikdy nerozumím těmto věcem, které cítím
Neměň pro mě své plány
Nebudu se stěhovat do LA
Listy padají zpět na východ
Tam zůstanu
Znovu jsi mě rozesmál
Ve skutečnosti by mě z toho mohlo bolet
Už je to dlouho
Vím, že jsme spolu
Mnohokrát předtím
Uvidíme se na druhé straně
Neměň pro mě své plány
Nebudu se stěhovat do LA
Listy padají zpět na východ
Tam zůstanu
Všechno, co opravdu chci říct
Jsi důvod, proč chci zůstat
Ale osud volá
A řekl jsem jim, když vypršel čas
Jsem odsud
Vím jen, že musím být
Kde mé srdce říká, že bych měl být
Ve skutečnosti to často nedává smysl
Nikdy nerozumím těmto věcem, které cítím
Miluji tě, Sbohem
Miluji tě, Sbohem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com