TEXTPREKLAD.COM

Interpret: ben folds - Název: doc pomus 

Písňové texty a překlad: ben folds - doc pomus Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. doc pomus.

Původní

Man in a wheelchair
Lobby of the forest
With freighters, hustlers, hard up millionaires
Mobsters, cops,
Whores, pimps, and Marxists
All human life is there
In the forest all you need is eyes and ears
Man in a wheelchair listens to the chatter
Writes down all the insane crap he hears.
He can't move around but it doesn't really matter
In the farthest stall you needed his eyes and ears
And out they pour the hits and the misses
Turn me loose, lonely avenue
And down in Nashville, Elvis sings "Suspicion"
Pomus, Shuman, 1962
And he could never be one of those happy cripples
The kind that smile and tell you life's okay.
He was mad as hell.
Frightened and bitter,
He found a way to make his feelings pay.
Back at the forest in the steakhouse of a lobby
A diner gets 3 bullets in the head.
Doc looks down eating his linguine
Thinking up a lyric for the dead.
And out they pour the hits and the misses
Turn me loose, lonely avenue
And down in Nashville, Elvis sings "Suspicion"
Pomus, Shuman, 1962
1962
Friendly Jack Benny, crazy Phil Spector
? and Eydie Gorme
Damon Runyon Junior and the ? orchestra
All super human life is there
In the forest all you need is eyes and ears
And he could never be one of those happy cripples
The kind that smile and tell you life's okay
He was mad as hell, frightened and bitter.
He found a way to make his isolation pay.
And out they pour the hits and the misses
Turn me loose, lonely avenue
And down in Nashville, Elvis sings "Suspicion"
Pomus, Shuman, 1962
And out they pour the hits and the misses
Turn me loose, lonely avenue
And down in Nashville, Elvis sings "Suspicion"
Pomus, Shuman, 1962

překlad

Muž na invalidním vozíku
Lobby lesa
S dopravci, podvodníky, tvrdými milionáři
Gangsteři, policajti,
Děvky, pasáci a marxisté
Je tam celý lidský život
V lese potřebujete jen oči a uši
Muž na vozíku poslouchá klábosení
Zapisuje všechny šílené kecy, které slyší.
Nemůže se pohybovat, ale na tom nezáleží
V nejvzdálenějším stánku jste potřebovali jeho oči a uši
A vylévají hity a zmeškané
Uvolni mě, osamělá avenue
A dole v Nashvillu Elvis zpívá „Podezření“
Pomus, Shuman, 1962
A nikdy nemohl být jedním z těch šťastných mrzáků
Ten druh, který se usmívá a říká vám, že život je v pořádku.
Byl šíleně jako čert.
Vyděšený a hořký
Našel způsob, jak své city zaplatit.
Zpátky v lese ve steakhouse ve vstupní hale
Host dostane 3 kulky do hlavy.
Doc se dívá dolů a jí svůj linguine
Vymýšlím lyriku pro mrtvé.
A vylévají hity a zmeškané
Uvolni mě, osamělá avenue
A dole v Nashvillu Elvis zpívá „Podezření“
Pomus, Shuman, 1962
1962
Přátelský Jack Benny, šílený Phil Spector
? a Eydie Gorme
Damon Runyon Junior a? orchestr
Je tam veškerý super lidský život
V lese potřebujete jen oči a uši
A nikdy nemohl být jedním z těch šťastných mrzáků
Ten druh, který se usmívá a říká vám, že život je v pořádku
Byl šíleně jako peklo, vyděšený a hořký.
Našel způsob, jak svou izolaci zaplatit.
A vylévají hity a zmeškané
Uvolni mě, osamělá avenue
A dole v Nashvillu Elvis zpívá „Podezření“
Pomus, Shuman, 1962
A vylévají hity a zmeškané
Uvolni mě, osamělá avenue
A dole v Nashvillu Elvis zpívá „Podezření“
Pomus, Shuman, 1962

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com