TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • ben folds – claire s ninth

Interpret: ben folds - Název: claire s ninth 

Písňové texty a překlad: ben folds - claire s ninth Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. claire s ninth.

Původní

So she stands and waits and waits at the school gate
They're late, they come, so dumb
In two cars when they agreed one
And it's gone wrong on her birthday
So they go to Joe's for pizza and ice cream
They sit and stare and Claire just wants to be 9 and a half
Next year she'll tell them she only wants world peace
But Claire, Claire baby
I wish you knew how this all got twisted
I wish you could see right inside us
'Cause all of this stuff, the best of us that we can't get out
What's the point of this
What's wrong with two birthdays
It's cool at school
Her friends, they all have two birthdays
Oh geez, he just asked the waitress out on a date on her birthday
But Claire, Claire baby
I wish you knew how this all got twisted
I wish you could see right inside us
'Cause all of this stuff, the best of us that we can't get to
Here's the check
They pay with two cards like they've never met
Goodbyes outside; it's cold in LA
Claire, Claire baby
I wish you knew how this all got twisted
I wish you could see right inside us
The best of us for most of us
Or what we were, you're all that's left
It used to be our birthday too

překlad

Takže stojí a čeká a čeká u brány školy
Jdou pozdě, přicházejí, tak hloupí
Ve dvou autech, když se dohodli na jednom
A na její narozeniny se to pokazilo
Takže jdou k Joeovi na pizzu a zmrzlinu
Sedí a zírají a Claire chce být jen 9 a půl
Příští rok jim řekne, že chce jen světový mír
Ale Claire, Claire, zlato
Přál bych si, abys věděl, jak se to všechno zvrtlo
Přál bych si, abys viděl přímo do nás
Protože všechny tyhle věci, nejlepší z nás, že se nemůžeme dostat ven
Jaký to má smysl?
Co se děje se dvěma narozeninami
Ve škole je super
Její přátelé, všichni mají dvě narozeniny
Bože, právě pozval servírku na rande k jejím narozeninám
Ale Claire, Claire, zlato
Přál bych si, abys věděl, jak se to všechno zvrtlo
Přál bych si, abys viděl přímo do nás
Protože všechny tyhle věci, nejlepší z nás, ke kterým se nemůžeme dostat
Tady je kontrola
Platí dvěma kartami, jako by se nikdy nesetkali
Sbohem venku; v LA je zima
Claire, Claire, zlato
Přál bych si, abys věděl, jak se to všechno zvrtlo
Přál bych si, abys viděl přímo do nás
To nejlepší z nás pro většinu z nás
Nebo čím jsme byli, jste vše, co zbylo
Byly to také naše narozeniny

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com