TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • ben folds – bitch went nutz

Interpret: ben folds - Název: bitch went nutz 

Písňové texty a překlad: ben folds - bitch went nutz Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. bitch went nutz.

Původní

(The answer you seek my son only poses more questions.
Ask many women why relationship has failed.
Each woman offer unique reason for demise.
One woman may say, "man could not commit."
Or, "man is douche, and is now free to make love to himself instead."
Another woman may say, "man had changed,"
Or even, "man no longer satisfactory lover."
But my son, ask many men same question all over the world, "why has relationship failed?"
Each man, each time, will give same, simple answer)
The bitch went nuts.
She stabbed my basketball.
And the speakers to my stereo.
She called me 'cunt'
But nothing prepared me for
What I found when I came home.
Oh and I made my own bed. I lie in it.
You lie in yours. You lie, you lie, in yours.
But they want more, they're at my door with torches.
Please leave me alone, you know.
Just shut it. Just shut it. Just shut it.
The bitch went nuts.
She photoshopped my face
Onto every boy who'd done her wrong.
And as she burned I telepathically into the brains of all her embittered rooms.
Oh, now, now they want more. They're at my door with torches.
Scores, and scores, and scores to settle with themselves.
You would have thought I'd scorned them all.
They've got a doll of me, they're burnin', they're burnin', they're burnin', they're burnin', They're burnin' their own memories.
Why do they all go?
Why do they all go?
The bitch went nuts, y'all.
But everyone said she might.
Holy fucking shit.
Seriously now.
Now they want more. They're at my door with torches.
Scores and scores.
You would have thought I'd scorned them all.
They've got a doll of me, they're burnin'.
Why do they all go?

překlad

(Odpověď, kterou hledáš, můj synu, přináší jen další otázky.
Zeptejte se mnoha žen, proč vztah selhal.
Každá žena nabízí jedinečný důvod pro zánik.
Jedna žena může říci: „muž nemohl spáchat.“
Nebo „člověk je sprchový kout a nyní se místo toho může milovat sám se sebou.“
Jiná žena může říci: „muž se změnil“
Nebo dokonce „člověk už není uspokojivým milencem.“
Ale můj synu, zeptej se mnoha mužů stejné otázky po celém světě, „proč vztah selhal?“
Každý muž pokaždé dá stejnou jednoduchou odpověď)
Ta fena se zbláznila.
Bodla mi basketbal.
A reproduktory k mému stereu.
Říkala mi kunda
Ale nic mě nepřipravilo
Co jsem našel, když jsem přišel domů.
A já jsem si udělal vlastní postel. Ležím v tom.
Ležíš ve svém. Lžeš, lžeš, ve svém.
Ale chtějí víc, jsou u mých dveří s pochodněmi.
Prosím, nech mě být, víš.
Prostě to zavři. Prostě to zavři. Prostě to zavři.
Ta fena se zbláznila.
Photoshopovala můj obličej
Na každého chlapce, který jí udělal chybu.
A když hořela, telepaticky jsem se dostal do mozků všech jejích zatrpklých pokojů.
Oh, teď, teď chtějí víc. Jsou u mých dveří s pochodněmi.
Skóre a skóre, a skóre, aby se vyrovnal sám se sebou.
Člověk by si myslel, že jsem je všechny pohrdal.
Mají mě panenku, pálí, pálí, pálí, pálí, pálí své vlastní vzpomínky.
Proč všichni jdou?
Proč všichni jdou?
Ta mrcha se zbláznila, všichni.
Ale všichni říkali, že by mohla.
Do prdele.
Teď vážně.
Teď chtějí víc. Jsou u mých dveří s pochodněmi.
Skóre a skóre.
Člověk by si myslel, že jsem je všechny pohrdal.
Mají mě panenku, pálí se.
Proč všichni jdou?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com