TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • ben folds – best imitation of myself

Interpret: ben folds - Název: best imitation of myself 

Písňové texty a překlad: ben folds - best imitation of myself Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. best imitation of myself.

Původní

I feel like a quote out of context
With holding the rest
So I can be for you what you want to see
I got the gestures and sounds
Got the timing down
It's uncanny, yeah
You'd think it was me
Do you think I should take a class
To lose my southern accent?
Did I make me up
Or make the face 'til it stuck?
I do the best imitation of myself.
The "problem with you" speech
You gave me was fine
I liked the theories about
My little stage
And I swore I was listening
But I started drifting
Around the part about me
Acting my age
And now if it's all the same
I've people to entertain
I juggle one handed
Do some magic tricks and
The best imitation of myself
Maybe I'm thinking
Myself in a hole
Wondering who I am
When I ought to know
Straighten up now
Time to go
Fool somebody else
Fool somebody else
Last night I was
East with them
And west within
Trying to be for you
What you want to see
But I can't help it
With you the good and bad
Comes through
Don't want you hanging out
With no one but me
Now if it's all the same
It comes from the same place
And if my mind's somewhere else
You won't be able to tell
I do the best imitation of myself
Yes it's uncanny to see
You'd really think it was me
The best imitation of myself
Do the best imitation of myself

překlad

Cítím se jako citát vytržený z kontextu
S držením zbytku
Takže pro vás mohu být tím, co chcete vidět
Dostal jsem gesta a zvuky
Dostalo se načasování
Je to zvláštní, jo
Člověk by si myslel, že jsem to byl já
Myslíš si, že bych měl chodit na hodiny?
Ztratit můj jižní přízvuk?
Líbil jsem se
Nebo udělat obličej, dokud se nezasekne?
Napodobuji sám sebe.
Řeč „problém s tebou“
Dala jsi mi bylo v pořádku
Teorie se mi líbila
Moje malá scéna
A přísahal jsem, že poslouchám
Ale začal jsem driftovat
Kolem té části o mně
Jednat v mém věku
A teď, když je to všechno stejné
Mám lidi k pobavení
Žongluji jednou rukou
Udělejte nějaké magické triky a
Nejlepší napodobenina sebe sama
Možná si myslím
Já v díře
Zajímalo by mě, kdo jsem
Když bych to měl vědět
Teď se narovnejte
Čas jít
Oklamat někoho jiného
Oklamat někoho jiného
Včera v noci jsem byl
Na východ s nimi
A na západ uvnitř
Snažím se být pro tebe
Co chceš vidět
Ale nemohu si pomoci
S tebou dobré i špatné
Prochází
Nechci, abys visel ven
Nikdo kromě mě
Nyní, pokud je to stejné
Pochází ze stejného místa
A pokud je moje mysl někde jinde
Nebudete to moci říct
Napodobuji sám sebe
Ano, je to zvláštní vidět
Opravdu by sis myslel, že jsem to byl já
Nejlepší napodobenina sebe sama
Udělejte to nejlepší napodobování sebe sama

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com