TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • ben folds – adelaide folds

Interpret: ben folds - Název: adelaide folds 

Písňové texty a překlad: ben folds - adelaide folds Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ben folds! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od ben folds a podívejte, jaké další písničky od ben folds máme v našem archívu, např. adelaide folds.

Původní

Adelaide
On a plane
Far from the united states
Of LA
Dropping in from outer space
Takes a day
Now I see the Bogans
At the motor race
Here you know the world could turn
Or crash and burn
And you would never know it
Going where the air is clear
There's better beer in Adelaide
Charlie L. Smith's forty
Someone spiked my rice
The rest, history
Now I am a fixture down
Rundle Mall
Watching as the locals pass
Silver balls
I can see their eyes are round
They're pointed down
They scan the spanning sidewalks
Learning that there is no hurry
Fuss or worry
Adelaide
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
It's raining
In Adelaide
A face is waiting in a window
A voice says
Why Adelaide
You could live anywhere and I say
Because I want to
Because I want to
I really really want to
And you know the earth could turn
Or crash and burn
And you would never know it
Really got to make it to the finish line
Get the record done on time
Pack the bags
And catch a flight
And you can kiss my ass goodbye
I'm in Adelaide
Adelaide
Adelaide
Adelaide

překlad

Adelaide
V letadle
Daleko od Spojených států
LA
Padající z vesmíru
Trvá to den
Teď vidím bogany
Na motoristickém závodě
Tady víte, že se svět může otočit
Nebo havarovat a spálit
A nikdy bys to nevěděl
Jít tam, kde je čistý vzduch
V Adelaide je lepší pivo
Charlie L. Smith má čtyřicet
Někdo mi přidal rýži
Zbytek, historie
Teď jsem pevnou součástí
Rundle Mall
Sledujeme, jak procházejí místní obyvatelé
Stříbrné koule
Vidím, že jejich oči jsou kulaté
Jsou ukázal dolů
Skenují rozlehlé chodníky
Učení, že není kam spěchat
Rozruch nebo strach
Adelaide
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Prší
V Adelaide
V okně čeká obličej
Hlas říká
Proč Adelaide
Mohl bys žít kdekoli a já říkám
Protože chci
Protože chci
Opravdu opravdu chci
A víte, že Země by se mohla otočit
Nebo havarovat a spálit
A nikdy bys to nevěděl
Opravdu se musím dostat do cíle
Získejte záznam včas
Sbalte tašky
A chytit let
A můžeš mě políbit na rozloučenou
Jsem v Adelaide
Adelaide
Adelaide
Adelaide

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com