TEXTPREKLAD.COM

Interpret: belson - Název: carriage return 

Písňové texty a překlad: belson - carriage return Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od belson! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od belson a podívejte, jaké další písničky od belson máme v našem archívu, např. carriage return.

Původní

Do you feel safe, beneath the stares of dim lit lights?
Never hearing the numbing whispers,
The knowing calls and unknown response.
You've got a way with words but no way out
- I know you've said this before.
You got away with words but for tonight
- Lets forget the lies we've told.
Don't say its over. We never wanted
It to end like this.
Is this what you want? Is this what you need?
Don't say its over. We never wanted
It to end like this.
We pray for safe return.
Beneath the stage, the secrets safe,
So keep it to yourself.
Did you see the autographs?
Dont dot your is on dotted lines.
You've got a way with words but no way out
- I know you've said this before.
You got away with words but for tonight
Ive got the mind if you forgot.

překlad

Cítíte se v bezpečí, pod pohledy tlumeného světla?
Nikdy neslyším otupující šepot,
Vědomá volání a neznámá odpověď.
Máte cestu se slovy, ale ne ven
- Vím, že jsi to už řekl.
Utekl jsi se slovy, ale na dnes večer
- Zapomeňme na lži, které jsme řekli.
Neříkej, že je konec. Nikdy jsme nechtěli
Skončilo to takhle.
Je to to, co chceš? Je to to, co potřebujete?
Neříkej, že je konec. Nikdy jsme nechtěli
Skončilo to takhle.
Modlíme se za bezpečný návrat.
Pod pódiem jsou tajemství v bezpečí,
Takže si to nechte pro sebe.
Viděli jste autogramy?
Nerobte tečku na tečkovaných čarách.
Máte cestu se slovy, ale ne ven
- Vím, že jsi to už řekl.
Utekl jsi se slovy, ale na dnes večer
Mám na to mysl, pokud jsi zapomněl.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com