TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • bellowhead – new york girls

Interpret: bellowhead - Název: new york girls 

Písňové texty a překlad: bellowhead - new york girls Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bellowhead! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od bellowhead a podívejte, jaké další písničky od bellowhead máme v našem archívu, např. new york girls.

Původní

As I walked down to New York town, a fair maid I did meet
She asked me back to see her place; she lived on Barrack Street
And away, Santy, my dear Annie
Oh you New York girls, can't you dance the polka?
And when we got to Barrack Street, we stopped at forty-four
Her mother and her sister were waiting at the door
And away, Santy, my dear Annie
Oh you New York girls, can't you dance the polka?
And when I got inside the house, the drinks were passed around
The liquor was so awful strong, my head went round and round
And then we had another drink before we sat to eat
The liquor was so awful strong, I quickly fell asleep
And away, Santy, my dear Annie
Oh you New York girls, can't you dance the polka?
When I awoke next morning, I had an aching head
And there was I Jack all alone, stark naked in me bed
My gold watch and my money and my lady friend were gone
And there was I Jack all alone, stark naked in the room
And away, Santy, my dear Annie
Oh you New York girls, can't you dance the polka?
Oh looking round that little room, there's nothing I could see
But a woman's shift and apron that were no use to me
With a barrel for a suit of clothes, down Cherry Street forlorn
Where Martin Churchill took me in and he sent me round Cape Horn
So sailor lads, take warning when you land on New York shore
You'll have to get up early to be smarter than a whore
And away, Santy, my dear Annie
Oh you New York girls, can't you dance the polka?
And away, Santy, my dear Annie
Oh you New York girls, can't you dance the polka?

překlad

Když jsem kráčel dolů do New Yorku, setkal jsem se se slušnou služebnou
Požádala mě zpět, abych viděl její místo; žila na Barrack Street
A pryč, Santy, má drahá Annie
Ach, holky z New Yorku, nemůžete tančit polku?
A když jsme se dostali do Barrack Street, zastavili jsme se ve čtyřiceti čtyřech
Její matka a její sestra čekaly ve dveřích
A pryč, Santy, má drahá Annie
Ach, holky z New Yorku, nemůžete tančit polku?
A když jsem se dostal dovnitř domu, nápoje se míjely
Alkohol byl tak strašně silný, že se moje hlava otáčela dokola
A pak jsme si dali další drink, než jsme seděli k jídlu
Alkohol byl tak strašně silný, že jsem rychle usnul
A pryč, Santy, má drahá Annie
Ach, holky z New Yorku, nemůžete tančit polku?
Když jsem se příštího rána probudil, měl jsem bolavou hlavu
A byl jsem tam Jack úplně sám, ostře nahý ve své posteli
Moje zlaté hodinky a moje peníze a moje přítelkyně byly pryč
A byl jsem tam Jack úplně sám, ostře nahý v místnosti
A pryč, Santy, má drahá Annie
Ach, holky z New Yorku, nemůžete tančit polku?
Podívám-li se kolem té malé místnosti, nic jsem neviděl
Ale ženská směna a zástěra, které mi nebyly k ničemu
S barelem na šaty, dole v Cherry Street, opuštěný
Kam mě vzal Martin Churchill a poslal mě kolem mysu Horn
Takže námořníci, dávejte si pozor, když přistanete na břehu New Yorku
Budete muset vstávat brzy, abyste byli chytřejší než děvka
A pryč, Santy, má drahá Annie
Ach, holky z New Yorku, nemůžete tančit polku?
A pryč, Santy, má drahá Annie
Ach, holky z New Yorku, nemůžete tančit polku?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com