TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • belle sebastian – act of the apostle ii

Interpret: belle sebastian - Název: act of the apostle ii 

Písňové texty a překlad: belle sebastian - act of the apostle ii Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od belle sebastian! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od belle sebastian a podívejte, jaké další písničky od belle sebastian máme v našem archívu, např. act of the apostle ii.

Původní

I’m going to a seminar!. I’m a genius. A prodigy. A demon at Maths and Science. I’m up for a prize. If you gotta grow up sometime. You’ve to do it on your own. I don’t think I could stand to be stuck. That’s the way that things were going. The bible’s my tool. There’s no mention of school!. My Damascan Road’s my transistor radio. I tune in at night when my mum and my dad start to fight. I put on my headphones. And I tune out. I am devout. The girls are singing about my life. But they’re not here, they’ve got the wild life. . If you want to find out, find out. You got to look them in the eye. That’s why my only choice. Is find the face behind the voice….. . She asked the man if the service was open. “Not today, just the choir from the radio”. “Couldn’t I sit in? I’ve come all this way”. “Will you bugger off, I’ve got work to do.”. The city was losing its appeal. God was asleep. He was back in her village, in the fields. “Oh, if I could make sense of it all!. I wish that I could sing. I’d stay in a melody. I would float along in my everlasting song. What would I do to believe?”

překlad

Chystám se na seminář!. Jsem génius. Zázračné dítě. Démon v matematice a vědě. Chci získat cenu. Když už musíš někdy dospět. Musíš to udělat sám. Nemyslím si, že bych vydržel být zaseknutý. Takhle to šlo dál. Bible je můj nástroj. O škole v ní není ani zmínka! Moje Damašská cesta je moje tranzistorové rádio. Naladím si ho v noci, když se máma s tátou začnou hádat. Nasadím si sluchátka. A naladím se. Jsem zbožný. Holky zpívají o mém životě. Ale ony tu nejsou, mají divoký život. . Jestli to chceš zjistit, tak to zjisti. Musíš se jim podívat do očí. Proto mám jedinou možnost. Je najít tvář za hlasem..... . Zeptala se muže, zda je služba otevřená. "Dnes ne, jen sbor z rádia". "Nemohla bych si přisednout? Vždyť jsem vážila takovou cestu". "Mohl byste už jít, mám práci.". Město ztrácelo na přitažlivosti. Bůh spal. Byl zpátky v její vesnici, na polích. "Ach, kdyby to všechno mělo smysl!". Kéž bych uměla zpívat. Zůstala bych v melodii. Vznášel bych se ve své věčné písni. Co bych udělala, abych uvěřila?"

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com