TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • belle and sebastian – piggy in the middle

Interpret: belle and sebastian - Název: piggy in the middle 

Písňové texty a překlad: belle and sebastian - piggy in the middle Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od belle and sebastian! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od belle and sebastian a podívejte, jaké další písničky od belle and sebastian máme v našem archívu, např. piggy in the middle.

Původní

I'm alone

I'm not with you

When I get in at night

The many facets of the conversation

Roll around inside my head

Who's going with who?

Who's going with you?

You are the girl who for a twist plays ventriloquist

The other boys line up to be your pooch

But if I draw a circle and I walk around it

You're the piggy in the middle

But I love my little pig until it hurts

I want to dance

Give the boy a chance

I want to lose myself in 1986

The darkened cinematic days of love and trance

Your crisp white tee - shirt

Rock a bill eee - hurts

An army of affected youth

They're cute in boots

I look at her the girl is looking back at me

And with a thought that cuts me

She will turn and curtsey to her rockabilly boyfriend

It's too late the damage done

I will catch them on the stairs

I'm like a bad smell that stays

They will turn round and see me

They will kiss stroke and feel

Just for my benefit: the boy voyeur

His camera makes up for what he's lost

You know I know you're the Queen

But when there's nothing to rule

Who is the fool?

Wait for spring

I want to sing

Sleep is a drag love is the drug flu is the bug

I got my bag it's full of stuff I want to bring

There is a club

There is a girl

Give her the secret sign that I'll be there

A little clue

Maybe she'll pick it up

Maybe she'll pass

But I go into the building and she's over by the bar

And by the time they play New Order

She is over in the corner

And she's telling me stuff

I think she feels pretty rough

She has to lean on my shoulder

She is drunk, I am sober

And I take her confession

It's the coolest little session of the month

As I take her confession

I confess I got my hand under her blouse

překlad

Jsem sám

Nejsem s tebou

Když se v noci dostanu dovnitř

Mnoho tváří konverzace

se mi převalují v hlavě

Kdo s kým jde?

Kdo jde s tebou?

Jsi dívka, která si pro změnu hraje na břichomluvce.

Ostatní kluci se řadí do fronty, aby mohli být tvým psem.

Ale když nakreslím kruh a obejdu ho.

Ty jsi to prasátko uprostřed

Ale já miluju svoje prasátko, až to bolí.

Chci tančit

Dej tomu klukovi šanci

Chci se ztratit v roce 1986

Potemnělé filmové dny lásky a transu

Tvé křupavé bílé tričko

Rock a bill eee - bolí

Armáda afektovaného mládí

Jsou roztomilí v botách

Dívám se na ni dívka se na mě dívá zpět

A s myšlenkou, která mě řeže

Otočí se a udělá pukrle svému rockabilly příteli.

Už je pozdě, škoda se stala.

Chytím je na schodech.

Jsem jako zápach, který zůstává.

Otočí se a uvidí mě

Políbí pohlazení a ucítí

Jen pro můj prospěch: chlapec voyeur

Jeho kamera mu vynahradí to, co ztratil.

Víš, že vím, že jsi královna

Ale když není čemu vládnout

Kdo je blázen?

Počkej na jaro

Chci zpívat

Spánek je otrava láska je droga chřipka je bacil

Mám tašku plnou věcí, které chci vzít s sebou.

Je tu klub

Je tu dívka

Dej jí tajné znamení, že tam budu.

Malá nápověda

Možná to zachytí

Možná projde

Ale já vejdu do budovy a ona je u baru.

A než začnou hrát New Order

je v rohu

A vypráví mi věci

Myslím, že se cítí dost drsně

Musí se mi opřít o rameno

Ona je opilá, já střízlivý

A já přijímám její zpověď

Je to nejpohodovější sezení měsíce.

Když přijímám její zpověď

Přiznávám se, že jsem jí strčil ruku pod blůzu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com