TEXTPREKLAD.COM

Interpret: beatnuts - Název: niggas know 

Písňové texty a překlad: beatnuts - niggas know Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od beatnuts! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od beatnuts a podívejte, jaké další písničky od beatnuts máme v našem archívu, např. niggas know.

Původní

Niggas know (x3)
Psycho Les:
To fiends my product be their drug
when they see me they give me a pound and a bear hug
Solute and bud, never sober
nigga Ju scooped me up (in what?) in the black Nova
When we link up, we throw shots, drink up
we conversate in the background bangin'
Is a funky break, with my arm hangin'
middle finer to State Troop and leave them behind me
Going 90 down the express way, fuck Carlito
gonna do it the Big Ju and Les way
Beatnuts, got a plan that's brilliant
gonna blow up the safe that holds up our building
JuJu:
Yo here's the keys son, money and power they sanonymous
So I'm a take mine and form a fortune that be bottomless
Yo never shot a miss, to lose is our the question
Your life could be taken as quick as a suggestion
Killing is deep, well lavishly orchestrated, I hate it
Stated, that I'm never be forgotten
And you still couldn't find an MC that's more rotten
Hook:
Strategicly we maintain in all reality
Live with the guns to cover all the technicalitites
And crush the falises taht frontin' is legit cause
(real niggas don't talk shit) (X2)
Psycho Les:
Yo dun, there's money to swipe, the juice come thicker
Then Sunny Delight, and my leather black seat reclines
so I can spin around; Pull down the blinds, crack open the wines
my click holds serious faces
And only crack smiles when I pull the briefcases
Out the closet, in the middle of the process, even if I know you
You get shot for spreading gossip
To niggas I don't associate with, if I don't blast your head off
I'll simply break it
Aluminum batted, melon splattered, so unique
now who the FUCK wanna critique
JuJu:
Yeah it's lovely, yeah man it's lovely indeed (it is lovely)
Bubbly off the Heiny and weed, you can't live
You be lucky if I let you breath
If it ain't about profit nigga I can't see
try not to blow my high with conversation
Conflict my lead to many assassinations
Blunted in a black Sudan with two Hatians (watching)
While the D's hemmed up these Jamacains, thinkin'
How we gonna carry your ass, and where the FUCK niggas
gonna bury your ass; See it's over
I could never let that go, say who gotta let niggas know?
Bitch nigga
Hook (x2)

překlad

Niggové vědí (x3)
Psycho Les:
Aby byl můj produkt jejich drogou
když mě vidí, dávají mi libru a objetí medvěda
Solute a bud, nikdy střízlivý
nigga Ju mě nabral (v čem?) do černé Novy
Když se spojíme, házíme výstřely a pijeme
konverzujeme v pozadí
Je funky přestávka, s mojí paží visící
středně jemnější k State Troop a nechat je za mnou
Chystáte se 90 dolů expresní cestou, kurva Carlito
uděláme to tak Big Ju a Les
Beatnuts, mám skvělý plán
vyhodím do vzduchu trezor, který drží naši budovu
JuJu:
Tady je klíč syn, peníze a moc, které jsou anonymní
Jsem tedy mínem a vytvářím jmění, které je bezedné
Naše otázka nikdy nezasáhla, prohrát
Váš život by mohl být vzat tak rychle, jako návrh
Zabíjení je hluboké, dobře bohatě řízené, nesnáším to
Uvedl, že na mě nikdy nezapomeneme
A stále jste nemohli najít MC, který je více zkažený
Háček:
Strategicky udržujeme ve všech realitách
Žijte se zbraněmi, abyste pokryli všechny technické stránky
A rozdrtit chyby, které jsou v čele, je legitimní příčina
(skuteční niggas nemluví hovno) (X2)
Psycho Les:
Jo, dun, jsou tu peníze na přejetí, šťáva silnější
Pak Sunny Delight a moje kožené černé sedadlo se sklání
takže se můžu točit dokola; Stáhněte žaluzie, rozlomte vína
moje kliknutí drží vážné tváře
A když vytáhnu aktovky, usmívá se jen bez úsměvu
Ve skříni, uprostřed procesu, i když vás znám
Dostanete výstřel za šíření drby
Pro niggy, se kterými se nestýkám, pokud ti neodstřelím hlavu
Prostě to zlomím
Hliník pálkovaný, meloun potřísněný, tak jedinečný
kdo chce, FUCK, kritiku
JuJu:
Jo, je to krásné, jo, je to opravdu krásné (je to krásné)
Bubble off the Heiny and weed, you can't live
Budete mít štěstí, když vám nechám dýchat
Pokud to není o zisku nigga, nevidím
zkuste to vyhodit do vzduchu rozhovorem
Konflikt mého vedení k mnoha vraždám
Tupý v černém Súdánu se dvěma Hatiany (sleduje)
Zatímco D obklíčili tyto Jamajky, přemýšleli
Jak budeme nosit tvůj zadek a kam se sráči blázni
zakopu ti zadek; Uvidíme, že je konec
Nikdy jsem to nemohl nechat jít, říct, kdo to musí dát niggas vědět?
Bitch nigga
Hák (x2)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com