TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • beatles – speech eric morecambe and ernie wise

Interpret: beatles - Název: speech eric morecambe and ernie wise 

Písňové texty a překlad: beatles - speech eric morecambe and ernie wise Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od beatles! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od beatles a podívejte, jaké další písničky od beatles máme v našem archívu, např. speech eric morecambe and ernie wise.

Původní

Wise: Boys! And what I was thinking was, er ... would you like to do a number with us, you know, we'd like to do a number together

Beatles: Yeah, yeah, yeah.

Wise: You fancy that? Great!

Morecambe: Yeah-eh! It's the Kay sisters, they've come! Great! Fabulous!

Wise: The Kay sisters?! This is...

Morecambe: Look, they've dyed their hair!

Wise: ...this is the Beatles!

Morecambe: Hello, Beatle! Where is he?

Wise: Where is he?

Morecambe: There he is! Hello, Bongo! Hey.

Wise: That's Ringo!

Morecambe: Oh, is he there as well? ... oh dear

Wise : Boys!

Morecambe: By golly!

Wise: As you can gather this is Eric. Say hello to Eric.

Morecambe: Yes.

Paul: Hello, Eric!

Morecambe: Hello, mate!

Paul: I remember you, you're the one with the short fat hairy legs!

Morecambe: No, no, no. It's... no, he's the one with the short fat hairy legs. No, him.

Wise: Yeah.

George: We're the ones with the big fat hairy heads. Get out of that!

[George puts his hand (opened flat, palm down, under Eric M's chin when saying "Get out of that".) That was Eric's trick on Ernie (a running gag). "Get out of that, eh? You can't can you!!". If that's not funny to you, you had to be there!]

Morecambe: Hey! Hey-hey! What's it like being famous?

John: Well, it's not like in your day, you know.

[John, insulting them, by saying they are oldies with this remark! Makes a gesture of "very far away" with his hands]

Morecambe: Ha! That was an insult, that is!

Morecambe: You didn't expect that, did you?

Wise: No!

Morecambe: What do you mean "not like in my day"?

John: Well, me dad used to tell me about you, you know.

[John indicated with his hand how tall he was, when his Dad told him ... just a little kid. Eric misunderstands (deliberately) ...

Paul: ... In the old days.

Morecambe: You've only got a little dad have you?

Morecambe: [mocking] Yer dad used to tell yer, that's a bit strong, innit? Alright, Bonzo!

Wise: That's Ringo!

Morecambe: Yeah, him as well!

Morecambe: Get 'em off, you've done enough.

[Pretending their "time slot" is up, get them off the stage, or done enough damage with their behaviour :) ]

Wise: What do you mean "done enough"?

Morecambe: No, well I'm getting insulted now ...

Wise: No. Look, what I was going to suggest was let's do a number with the boys!

Morecambe: Oh yes! One that the dad will remember. That I used to do, with your dad.

Wise: You go and get changed.

Morecambe: Yes, I will, right.

Wise: What do you think we should do, boys? What about something that's more suitable for Eric's age?

John: "Moonlight Bay".

Wise: "Moonlight Bay".

John: Yeah.

Wise: So ladies and gentlemen, we're gonna make history on television. For the first time we have Morecambe and Wise and the Beatles presenting to you that wonderful old fashioned number "Moonlight Bay". You all remember the number. Okay, fellows, that's great, you look marvellous! You ready?

John/Paul: Aye

Paul: Alright, ready.

Wise: Alright, we'll take it from the top.

Wise: Okay, Kenny, thank you

překlad

Moudrý: Chlapci! A já jsem myslel na to, jestli byste s námi nechtěli udělat číslo, víte, chtěli bychom udělat společné číslo.

Beatles: Jo, jo, jo.

Moudrý: Kde je Beatles? Máš na to chuť? Skvělý!

Morecambe: Jo, jo! To jsou sestry Kayovy, přišly! Skvělé! Báječné!

Moudrý: Sestry Kayovy?! To je...

Morecambe: Podívej, obarvily si vlasy!

Moudrý: ...to jsou Beatles!

Ahoj, Beatle! Kde je?

Moudrý: Kde je?

Morecambe: Tady je! Ahoj, Bongo! Ahoj.

Moudrý: To je Ringo!

Morecambe: Aha, ten je tam taky? ... ach bože.

Wise: Kluci!

U všech všudy!

Wise: Jak jste pochopili, tohle je Eric. Pozdravte Erica.

Morecambe: Ano.

Paul: Dobře: Ahoj, Eriku!

Morecambe: Ahoj, kámo!

Paul: Já si tě pamatuju, ty jsi ten s těma krátkýma tlustýma chlupatýma nohama!

Morecambe: Ne, ne, ne. To je... ne, to je ten s krátkýma tlustýma chlupatýma nohama. Ne, on.

Wise: Jo.

George: To my máme ty velké tlusté chlupaté hlavy. Vypadni z toho!

[George při slovech "Vypadni z toho" položí ruku (otevřenou naplocho, dlaní dolů, pod bradu Erika M.) To byl Erikův trik na Ernieho (běžící gag). "Vypadni z toho, co? Nemůžeš, že ne!!!". Jestli vám to nepřipadá vtipné, tak jste tam museli být]!

Morecambe: Hej! Hej, hej! Jaké to je být slavný?

John: No, už to není jako za tvých časů, víš?

[John je touto poznámkou uráží tím, že říká, že jsou staří! Udělá rukama gesto "velmi daleko".]

Morecambe: Ha! To byla urážka!

Morecambe: To jste nečekali, že ne?

Wise: Ne!

Morecambe: Co myslíš tím "ne jako za mých časů"?

John: No, můj táta mi o tobě vyprávěl, víš.

[John rukou naznačil, jak byl vysoký, když mu táta vyprávěl... ještě jako malému klukovi. Erik to špatně pochopil (záměrně) ...

Paul: ... Za starých časů.

Morecambe: Ty máš přece jenom malého tátu, ne?

Morecambe: (posměšně) Táta ti říkával, to je trochu silný, ne? Dobře, Bonzo!

Wise: To je Ringo!

Morecambe: Jo, ten taky!

Morecambe: Sundej je, už jsi udělal dost.

[Předstírají, že jejich "časový prostor" vypršel, ať odejdou z pódia, nebo svým chováním napáchali dost škody :) ]

Wise: Co myslíš tím "udělali dost"?

Morecambe: Ne, no, teď mě to uráží...

Wise: Ne. Podívejte, chtěl jsem navrhnout, abychom si s klukama zahráli číslo!

Morecambe: No jo! Takové, které si táta bude pamatovat. To jsem dělal s tvým tátou.

Wise: Jdi se převléknout.

Morecambe: Ano, jdu, dobře.

Wise: Co myslíte, že bychom měli dělat, chlapci? Co třeba něco, co by bylo vhodnější pro Erikův věk?

John: "Měsíční zátoka".

Wise: "Moonlight Bay".

John: Jo.

Wise: Takže dámy a pánové, budeme psát historii v televizi. Poprvé vám Morecambe a Wise a Beatles představí to nádherné staromódní číslo "Moonlight Bay". Všichni si to číslo pamatujete. Dobře, pánové, to je skvělé, vypadáte báječně! Jste připraveni?

John/Paul: Ano

Paul: Dobře, připraven.

Wise: Dobře, vezmeme to od začátku.

Wise: Dobře, Kenny, děkuji.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com