TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • barbra streisand – higher ground

Interpret: barbra streisand - Název: higher ground 

Písňové texty a překlad: barbra streisand - higher ground Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od barbra streisand! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od barbra streisand a podívejte, jaké další písničky od barbra streisand máme v našem archívu, např. higher ground.

Původní

Walk me over this horizon

Let the sun's light warm my face

Once again the times are changing

Once again I've lost my way

While the words of ancient poets

Fall like dust upon my shoes

Greed has robbed me of my vision

Turned my heart from higher truths

So take my hand and lift me higher

Be my love and my desire

Hold me safe, in honor bound

And take my heart to higher ground

I have walked too long in darkness

I have walked too long alone

Blindly clutching fists of diamonds

That I found were only stones

I would trade the wealth of ages

For a warmer hand to hold

The path of life is narrow

But it leads to streets of gold

So take my hand and lift me higher

Be my love and my desire

Hold me safe, in honor bound

Take my heart to higher ground

In this world we move through shadows

Never sure of what we see

While the truth abides between us

Come and share the truth with me

Take my hand and lift me higher

Be my love and my desire

Hold me safe in honor bound

Take my heart to higher ground

Higher ground

překlad

Proveď mě přes tento obzor

Ať sluneční světlo zahřeje mou tvář

Znovu se mění časy

Opět jsem ztratil cestu

Zatímco slova dávných básníků

padají jako prach na mé boty

Chamtivost mě připravila o zrak

odvrátila mé srdce od vyšších pravd

Tak mě vezmi za ruku a pozvedni mě výš

Buď mou láskou a mou touhou

Drž mě v bezpečí, v čestném poutu

A vezmi mé srdce na vyšší půdu

Příliš dlouho jsem chodil v temnotě

Příliš dlouho jsem chodil sám

Slepě svírajíc pěsti z diamantů.

které jsem našel jen jako kameny

Vyměnil bych bohatství věků

za teplejší ruku, kterou bych držel

Cesta života je úzká

Ale vede do zlatých ulic

Tak mě vezmi za ruku a zvedni mě výš

Buď mou láskou a mou touhou

Drž mě v bezpečí, v čestném svazku

Vezmi mé srdce na vyšší půdu

V tomto světě se pohybujeme ve stínech

Nikdy si nejsme jisti tím, co vidíme

Zatímco pravda zůstává mezi námi

Pojď a sdílej se mnou pravdu

Vezmi mě za ruku a pozvedni mě výš

Buď mou láskou a mou touhou

Drž mě v bezpečí ve svazku cti

Vezmi mé srdce na vyšší půdu

Vyšší země

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com