TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bane – inherited infection

Interpret: bane - Název: inherited infection 

Písňové texty a překlad: bane - inherited infection Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bane! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bane a podívejte, jaké další písničky od bane máme v našem archívu, např. inherited infection.

Původní

Through the lands called life we can barely see your prophecies realized

Too many aspects are against your pathetic lies

Our bodies filled with emptiness praise the facts of your mortal desires

To become more illusional than any kind of wisdom you'll never possess in your minds

The received wickedness is so natural an pure

Through generations I'm keeping this secret as the truth

Your prayers will never wash it away

The filth in your blood can only guide you through this path

An unborn pestilence, a forgettable code you know

By spilling your own blood, we never suspect

In the false fluid you generously drop

Preparing the upcoming, making them more vulnerable

And they will ony serve me as their maker

For an eternity I shall infect the newborn ones

Receive me as your guide, feel me through your genes of mortality

Expect an unpleasant voyage called reality.

překlad

Skrze země zvané život můžeme jen stěží vidět, jak se tvá proroctví naplňují.

Příliš mnoho aspektů je proti tvým ubohým lžím

Naše těla naplněná prázdnotou chválí skutečnosti vašich smrtelných tužeb.

Abyste se stali iluzornějšími než jakýkoli druh moudrosti, kterou nikdy nebudete mít ve svých myslích

Přijatá špatnost je tak přirozená a čistá

Po generace uchovávám toto tajemství jako pravdu

Vaše modlitby ho nikdy nesmyjí

Špína ve vaší krvi vás může vést jen touto cestou.

Nezrozený mor, zapomenutelný kód, který znáte.

Proléváním vlastní krve nikdy netušíme.

Ve falešné tekutině, kterou štědře kapeš

Připravuješ nadcházející, děláš je zranitelnějšími

A budou sloužit jen mně jako svému stvořiteli.

Na věčnost nakazím novorozence.

Přijměte mě jako svého průvodce, pociťte mě skrze své geny smrtelnosti.

Očekávejte nepříjemnou cestu zvanou realita.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com