TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • bal sagoth – the empyreal lexicon

Interpret: bal sagoth - Název: the empyreal lexicon 

Písňové texty a překlad: bal sagoth - the empyreal lexicon Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bal sagoth! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od bal sagoth a podívejte, jaké další písničky od bal sagoth máme v našem archívu, např. the empyreal lexicon.

Původní

So cold are the spaces between the stars...
For blackened suns are the only legacy of worlds long dead.
The key word of Transcendence!
The key word of Transference!
I shall liberate the rightful owners of the Lexicon...
The true rulers of the cosmos!
X'atham-ry'aa! Tha'zai-tonn!
Darker than a score of hells, Wherein astral horrors dwell,
Macrocosmic realms aflame...
Prey of fiends that have no name!
X'atham-ry'aa! Tha'zai-tonn!
Darker than a score of hells...
Where astral horrors sublime dwell,
Macrocosmic realms aflame...
Bow to the gods that have no name!
So cold, at the heart of a frozen star...
Stay thy hand and thy tongue, slave of the Outer Darkness...
Surely you are not foolhardy enough to dare awaken the dire titans of Z'xulth!
Hidden within the blazing core of this sun is that which I seek, old one.
Do not seek to thwart me,
Lest the horrors of oblivion be a balm to your time-addled mind.
Behold the cosmic codex! The tome of the astral abyss!
Such diabolical evil...
Sublime macrocosmic malevolence!
Fear is the power... Terror is the key!
X'atham-ry'aa... Tha'zai-tonn!
I am replete with sovereign mastery!
The portals to the Outer Darkness yawn wide once more!
They-Who-Lurk-And-Breed-In-Limbo are free!
Kur'oc! Gul-Kor! I have won... bow, yield, kneel! Darken the sun...
Narra, Gorra, Kaasha! I arise... bow, yield, kneel! Parhelion dies...
Narra, Gorra, Kaasha! I can taste the sweet ichors of omni potency upon my lips...
Let it begin! X'atham-ry'aa j'aiigh! Tha'zai-tonn nax'a-gorrha!
So cold, the spaces between the stars...
'atham-ry'aa... Tha'zai-tonn...
Such carnage wrought with your malevolent tongue, dark one...
What unfathomable horrors dwell within the lightless corners of your cursed soul?
Heed not the voice of the Lexicon... lest its whispers drive you mad!

překlad

Prostory mezi hvězdami jsou tak chladné ...
Pro zčernalé slunce jsou jediným dědictvím světů dávno mrtvých.
Klíčové slovo transcendence!
Klíčové slovo přenosu!
Osvobodím oprávněné majitele Lexikonu ...
Skuteční vládci vesmíru!
X'atham-ry'aa! Tha'zai-tonn!
Temnější než skóre pekel, v nichž přebývají astrální hrůzy,
Makrokosmické říše v plamenech ...
Kořist ďáblů, kteří nemají jméno!
X'atham-ry'aa! Tha'zai-tonn!
Temnější než skóre pekel ...
Kde astrální hrůzy vznešené bydlí,
Makrokosmické říše v plamenech ...
Pokloňte se bohům, kteří nemají jméno!
Tak chladný, v srdci zmrzlé hvězdy ...
Zůstaň svou rukou a svým jazykem, otrokem vnější temnoty ...
Určitě nejste tak hloupí, abyste se odvážili probudit zoufalé titány Z'xulth!
Skryté v žhnoucím jádru tohoto slunce je to, co hledám, staré.
Nesnaž se mi mařit
Aby hrůzy zapomnění nebyly balzámem pro vaši časem obohacenou mysl.
Hle, vesmírný kodex! Tajemství astrální propasti!
Takové ďábelské zlo ...
Vznešená makrokosmická zlovolnost!
Strach je síla ... Teror je klíč!
X'atham-ry'aa ... Tha'zai-tonn!
Jsem plný suverénního mistrovství!
Portály do Vnější temnoty ještě jednou zívají doširoka!
They-Who-Lurk-And-Breed-In-Limbo jsou zdarma!
Kur'oc! Gul-Kor! Vyhrál jsem ... ukloň se, vzdej se, poklekni! Zatemnit slunce ...
Narra, Gorra, Kaasha! Vstávám ... ukloň se, vzdej se, poklekni! Parhelion umírá ...
Narra, Gorra, Kaasha! Cítím na rtech sladké jejichory všeho potence ...
Nech to začít! X'atham-ry'aa j'aiigh! Tha'zai-tonn nax'a-gorrha!
Tak chladné, mezery mezi hvězdami ...
'atham-ry'aa ... Tha'zai-tonn ...
Takové krveprolití provedené tvým zlovolným jazykem, temným ...
Jaké nepochopitelné hrůzy přebývají v bezsvětlých koutcích vaší prokleté duše?
Dbejte na hlas lexikonu ... aby vás jeho šeptání nepřivedlo k šílenství!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com