TEXTPREKLAD.COM

Interpret: bagpac - Název: that nigga 

Písňové texty a překlad: bagpac - that nigga Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bagpac! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bagpac a podívejte, jaké další písničky od bagpac máme v našem archívu, např. that nigga.

Původní

Verse one
Hard work pays of so am sitting on a fortune
Irish lucky like the kid came from Boston
Better come with caution
This here is a warning
Hip-hops baby and I beat the abortion
Morning after pills couldnt kill these skills
Johnny willz music that be the movement
3rd degree and Johnny willz the n*ggas that I move with
Came to the game fresh out am a student
Chr
Are you that nigga living large that me (that n*gga)
Are you that n*gga in the car thats me (thats n*gga)
Who I be that n*gga who I be that n*gga
Who he be that n*gga who you be that n*gga
That n*gga thats me that n*gga (that nigga)
That n*gga thats me that n*gga (that nigga)
That n*gga thats me that n*gga (that nigga)
That n*gga (that n*gga) that n*gga (that n*gga)
Well I be
VERSE TWO
N*gga all grown up Negro
Never moved coke so Ive never seen a kilo
But I know how the keys go
Making those beats n*ggas wish for
Im just passing by n*gga Chris Paul
Im just passing by Tim tebow
Marshwn lynch in my beast mode
Well Im a product of the people
Love these n*ggas from my town no homo
Used to be ride or die now we yell yolo
Never been involved never drove in a Volvo
Had to leave the group cause am better of solo
CHR
VERSE THREE
Well am the n*gga of the moment
Giving to the game what was stolen
And Im glad that i caught em
Bruce Wayne to the rap games Gotham
These n*ggas aint rapping men
Is that the team u in the aint rapping gang?
I turn a good girl bad n*gga bobby brown
R.I.P to realest n*ggas James brown
Stuck between a rock and a hard place
Diamond rocks leaning on a hard Benz
I can see through these ray bans x2
CHR
OUTRO
THANK GOD FOR YAY AND DON JAZZY
WHEN I MADE ENIGMA I BECAME THAT NIGGA
THANK GOD FOR YAY AND DON JAZZY
WHEN I MADE ENIGMA I BECAME THAT NIGGA

překlad

Jeden verš
Tvrdá práce se vyplatí, takže sedím na jmění
Irské štěstí, že dítě přišlo z Bostonu
Raději buďte opatrní
Toto je varování
Hip-hop a zlato jsme porazili potrat
Ráno poté, co pilulky nemohly tyto dovednosti zabít
Johnny willz hudba, která je pohybem
3. stupeň a Johnny willz n * ggas, se kterými se pohybuji
Přišel jsem do hry čerstvě jsem student
Chr
Jsi ten nigga žijící ve velkém, že já (ten n * gga)
Jsi ten n * gga v autě to jsem já (to je n * gga)
Kdo jsem ten n * gga kdo jsem ten n * gga
Kdo to je ten n * gga kdo ty jsi ten n * gga
Ten n * gga to je ten n * gga (ten nigga)
Ten n * gga to je ten n * gga (ten nigga)
Ten n * gga to je ten n * gga (ten nigga)
Ten n * gga (ten n * gga) ten n * gga (ten n * gga)
No já budu
VERZE DVA
N * gga všichni dospělí černoši
Nikdy jsem nehnul koksem, takže jsem nikdy neviděl ani kilo
Ale vím, jak klíče jdou
Dělat ty rytmy, které si n * ggas přejí
Právě míjím n * gga Chris Paul
Právě procházím Timem Tebowem
Marshwn lynč v mém zvířecím módu
No, já jsem produkt lidí
Milujte tyto n * ggas z mého města žádný homo
Kdysi jsme jezdili nebo umírali, křičíme yolo
Nikdy nebyl zapojen, nikdy nejel ve voze Volvo
Musel jsem opustit skupinu, protože jsem lepší ze sóla
CHR
VERZE TŘI
No, teď jsem n * gga
Dávat hře to, co bylo ukradeno
A jsem rád, že jsem je chytil
Bruce Wayne k rapovým hrám Gotham
Tito n * ggasové nejsou rapující muži
Je to tým, který není v rapovacím gangu?
Z dobré dívky udělám špatnou n * gga bobby hnědou
R.I.P do reality n * ggas James brown
Uvízl mezi skálou a tvrdým místem
Diamantové kameny opírající se o tvrdý Benz
Vidím skrz tyto zákazy paprsků x2
CHR
OUTRO
DĚKUJTE BOHU ZA YAY A NEKONAJTE JAZZY
KDYŽ JSEM VYDAL ENIGMU, STAL JSEM SE TO NIGGA
DĚKUJTE BOHU ZA YAY A NEJEDNĚTE JAZZY
KDYŽ JSEM VYDAL ENIGMU, STAL jsem SE, ŽE NIGGA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com