TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • B
  • »
  • bad religion – faith in god

Interpret: bad religion - Název: faith in god 

Písňové texty a překlad: bad religion - faith in god Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bad religion! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od bad religion a podívejte, jaké další písničky od bad religion máme v našem archívu, např. faith in god.

Původní

[Chorus]

It's all right to have faith in God

But when you bend to their rules and their fucking lies

That's when I start to have pity on you

You're living on a mound of dirt

But you can't explain your reason for existence

So you blame it on God

So much hatred in this world and you can't decide

Who's pulling the strings

So you figure it's God

Your whole life foreshadows death

And you finally realize you don't want to die alone

So you'll always have God

[Chorus: x2]

There's people in the world today

Who say they're Jewish, Christian, and such

They're all ignorant fools

They'll tell you you can't have your own way

Unless you pay money and dedicate your life

Or you'll be damned in Hell

Don't be feeble like all of them

You have your own brain full of thoughts and choices

So use it; don't let them use you

[Chorus]

překlad

[sbor]

Je v pořádku mít víru v Boha.

Ale když se podřizuješ jejich pravidlům a jejich zasraným lžím.

To je chvíle, kdy se nad tebou začínám slitovávat.

Žiješ na hromadě hlíny.

Ale nedokážeš vysvětlit důvod své existence.

Tak to svádíš na Boha.

Tolik nenávisti na tomhle světě a ty se nemůžeš rozhodnout.

kdo tahá za nitky

Tak si myslíš, že je to Bůh.

Celý tvůj život předznamenává smrt

A nakonec si uvědomíš, že nechceš umřít sám.

Takže vždycky budeš mít Boha.

[sbor: x2]

Na světě jsou dnes lidé

Kteří říkají, že jsou židé, křesťané a tak.

Všichni jsou to nevědomí blázni

Řeknou ti, že nemůžeš mít svou vlastní cestu.

Pokud nezaplatíš peníze a nezasvětíš svůj život.

Nebo budeš zatracen v pekle

Nebuď slabý jako oni.

Máš svůj vlastní mozek plný myšlenek a rozhodnutí.

Tak ho používej, nenech se jimi využívat.

[refrén]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com