TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • bad meets evil – fast lane

Interpret: bad meets evil - Název: fast lane 

Písňové texty a překlad: bad meets evil - fast lane Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od bad meets evil! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od bad meets evil a podívejte, jaké další písničky od bad meets evil máme v našem archívu, např. fast lane.

Původní

First verse, uh I'm on 'til I'm on a island
My life's ridin' on the Autobahn on autopilot
Before I touch dirt, I'll kill you all with kindness
I kill ya, my natural persona's much worse
You've been warned if you've been born or if you conform
Slap up a cop and then snatch him out of his uniform
Leave him with his socks, hard bottoms and bloomers on
And hang him by his balls from the horn of a unicorn
Y'all niggas intellect mad slow, y'all fags know
Claimin' you bangin', you flamin'
Bet you could light your own cigarette witcha asshole
Me and Shady deaded the past,
So that basically resurrected my cash flow
I might rap tight as the snatch of a fat dyke
Though I ain't wrapped tight
My blood type's the eighties!
My nineties was like the Navy, you was like the Brady's
You still fly kites daily!
Catch me in my Mercedes
Bumpin' "Ice, Ice Baby," screamin' Shady 'til I die
Like a half a pair of dice, life's crazy
So I live it to the fullest 'til I'm Swayze
And you only live it once, so I'm thinkin' 'bout this nice, nice lady
Wait, no, stop me now before I get on a roll (danish)
Let me tell you what this pretty little dame's name is, 'cause she's kinda famous
And I hope that I don't sound too heinous when I say this
Nicki Minaj, but I wanna stick my penis in your anus!
You morons think that I'm a genius
Really I belong inside a dang insane asylum, cleanin', try them trailer parks
Crazy, I am back, and I am razor sharp, baby
And that's back with' a capital B with' an exclamation mark, maybe
You should listen when I flip the linguistics
'Cause I'm gonna rip this mystical slick shit
You don't wanna become another victim or statistic of this shit
'Cause after I spit the bullets, I'ma treat these shell casings like a soccer ball
I'ma kick the ballistics! So get this dick, I'ma live this
Livin' life in the fast lane
Movin' at the speed of life and I can't slow down
Only got a gallon in the gas tank
But I'm almost at the finish line, so I can't stop now
I don't really know where I'm headed, just enjoyin' the ride
Just gon' roll 'til I drop and ride 'til I die
I'm livin' life in the fast lane (Pedal to the metal)
I'm livin' life in the fast lane (Pedal to the metal)
My whole goal as a poet's to be relaxed in orbit
At war with' a bottle, this Captain Morgan attacks my organs
My slow flow is euphoric, it's like I rap endorphins
I made a pact with the Devil that says "I'll let you take me
You let me take this shovel, dig up the corpe of Jack Kevorkian"
Go 'back and forth in more beef that you can pack a fork in
I'm livin' the life of the infinite enemy down
My tenement, too many now, to send my serenity powers
Spin 'em around, enterin' in the vicinity
Now, was called Eminem, but he threw away the candy and ate the rapper
Chewed him up, and spitted him out
Girl, giddy-up, now get, get down
He's lookin' around this club and it looks like people are havin' a shit fit now
Here, little t-t-trailer trash, take a look who's back in t-t-town
Did I s-st-stutter, motherfucker? Fuck the mall, he shuts
The whole motherfuckin' Wal-mart d-d-down every time he comes a-r-r-round
And he came to the club tonight with five nine to hold this bitch down
Like a motherfuckin' chick underwater, he tryna d-dr-drown
Shawty, when you dance, you got me captivated
Just by the way that you keep lickin' them dicks like lips, I'm agitated, aggravated
To the point you don't suck my dick, then you're gonna get decapitated
Other words, you don't fuckin' give me head, then I'm have to take it
And then after takin' that, I'ma catch a case, it's gon' be fascinating
It's gon' say "The whole rap game passed away" on top of the affidavit
Graduated from master debater slash massive masturbator
To Michael Jackson' activator
Meanin' I'm on fire off the top, might wanna back up the data
Runnin' over hip-hop in a verbal tractor-trailer
Homie, this sick, you can normally ask a hater
Don't it make sense, these shell casings is just like a bag of paper
Dropped in the lap of a tax evader (Homie, they spent)
Now make that ass drop like a sack of potatoes
What, girl, I'm the crack-a-lator
Percolator to this party, be my penis ejaculator later
Tell your boyfriend that you just struck pay dirt
You rollin' with a player, you won't be exaggeratin' when you sayin'
Livin' life in the fast lane
Movin' at the speed of life and I can't slow down
Only got a gallon in the gas tank
But I'm almost at the finish line, so I can't stop now
I don't really know where I'm headed, just enjoyin' the ride
Just gon' roll 'til I drop and ride 'til I die
I'm livin' life in the fast lane (Pedal to the metal)
I'm livin' life in the fast lane (Pedal to the metal)

překlad

První verš, uh, jsem na ostrově, dokud nejsem
Můj život se zbavuje dálnice na autopilotu
Než se dotknu špíny, všechny vás laskavě zabiju
Zabiju tě, moje přirozená osobnost je mnohem horší
Byli jste varováni, jestli jste se narodili, nebo zda souhlasíte
Popadněte policajta a poté ho vytrhněte z uniformy
Nechte ho s ponožkami, tvrdými spodními částmi a květinami
A pověste ho za jeho koule z rohu jednorožce
Všichni intelekti niggas šílí pomalý, všichni homosexuálové to vědí
Claimin 'you bangin', you flamin '
Vsadím se, že si můžete zapálit vlastní cigaretu
Já a Shady jsme zabili minulost,
Takže to v podstatě vzkřísilo můj peněžní tok
Mohl bych těsně rapovat jako úder tlusté hráze
I když nejsem pevně zabalený
Moje krevní skupina má osmdesátá léta!
Moje devadesátá léta byla jako námořnictvo, vy jako Brady
Stále létáte draky každý den!
Chyťte mě do svého Mercedesu
Bumpin '"Ice, Ice Baby," křičel Shady, dokud nezemřu
Jako půl kostky je život šílený
Takže to prožívám naplno, dokud nejsem Swayze
A žiješ to jen jednou, takže myslím na tuto milou, milou dámu
Počkej, ne, zastav mě teď, než se dostanu do role (dánsky)
Řeknu ti, jak se ta hezká malá dáma jmenuje, protože je docela známá
A doufám, že když to řeknu, nezní to příliš ohavně
Nicki Minaj, ale chci ti strčit penis do konečníku!
Vy pitomci si myslíte, že jsem génius
Opravdu patřím do bláznivého blázince, uklízím, vyzkoušejte je v přívěsových parcích
Blázen, jsem zpět a jsem ostrý jako břitva, zlato
A to je zpět s „velkým B s“ vykřičníkem, možná
Měl byste poslouchat, když otočím lingvistiku
Protože roztrhám tuto mystickou úhlednou sračku
Nechcete se stát další obětí nebo statistikou této sračky
Protože poté, co vyplivnu kulky, zacházím s těmi plášti jako s fotbalovým míčem
Nakopu balistiku! Tak si vezmi toho ptáka, já tím budu žít
Žijící život v rychlém pruhu
Pohybuji se rychlostí života a nemohu zpomalit
V benzinové nádrži dostal jen galon
Ale jsem téměř v cíli, takže teď nemůžu přestat
Nevím, kam mám namířeno, jen si užívám jízdu
Jen gon 'roll' til I drop a jet 'til I die
Žiju život v rychlém pruhu (Pedal to the metal)
Žiju život v rychlém pruhu (Pedal to the metal)
Celý můj cíl jako básníka je uvolnit se na oběžné dráze
Ve válce s lahví útočí tento kapitán Morgan na mé orgány
Můj pomalý tok je euforický, je to, jako bych rapoval endorfiny
Uzavřel jsem smlouvu s Ďáblem, která říká: „Nechám tě, abys mě vzal
Necháš mě vzít tuto lopatu, vykopat corpe Jacka Kevorkiana “
Jděte tam a zpět s více hovězím masem, do kterého můžete zabalit vidličku
Žiji život nekonečného nepřítele
Můj činžák, teď jich příliš mnoho, na to, abych poslal své schopnosti vyrovnanosti
Točte je kolem, vstupujte do okolí
Nyní se jmenoval Eminem, ale odhodil bonbón a snědl rappera
Rozžvýkal ho a vyplivl
Holka, závrať, teď dostaň, slez dolů
Rozhlíží se po tomto klubu a vypadá to, že lidé teď mají hovno
Tady, malý odpadkový koš, podívejte se, kdo je zpět ve městě
Copak jsem koktal, svině? Seru na obchoďák, zavírá
Celá zasraná Wal-mart d-d-down pokaždé, když přijde a-r-r-kolo
A dnes večer přišel do klubu s pěti devíti, aby tu fenu podržel
Jako zkurvený kuřátko pod vodou se snaží utopit
Shawty, když tancuješ, uchvátil mě
Jen tak mimochodem, že jim pořád lízáte ptáky jako rty, jsem rozrušený, rozrušený
Až do té míry, že mi nebudeš sát ptáka, pak budeš sťat hlavu
Jinými slovy, ty mi kurva nedáš hlavu, tak to musím vzít
A potom, když to vezmu, chytím případ, bude fascinující
Na čestné prohlášení se řekne „Celá rapová hra zemřela“
Vystudoval mistra debatujícího lomítko masivního masturbátora
Aktivátorovi Michaela Jacksona
To znamená, že jsem v ohni, možná bych chtěl zálohovat data
Běháme po hip-hopu ve slovním přívěsu
Homie, tenhle nemocný, normálně se můžeš zeptat nenávistníka
Nedává to smysl, tyto skořepinové pláště jsou jako sáček papíru
Padli do klína daňového podvodníka (Homie, utratili)
Nyní nech ten zadek vypadnout jako pytel brambor
Co, děvče, jsem laparát
Perkolátor na tuto párty, později můj ejakulátor penisu
Řekněte svému příteli, že jste právě zasáhli špínu
Hrajete s hráčem, nebudete přehánět, když říkáte
Žijící život v rychlém pruhu
Pohybuji se rychlostí života a nemohu zpomalit
V benzinové nádrži dostal jen galon
Ale jsem téměř v cíli, takže teď nemůžu přestat
Nevím, kam mám namířeno, jen si užívám jízdu
Jen gon 'roll' til I drop a jet 'til I die
Žiju život v rychlém pruhu (Pedal to the metal)
Žiju život v rychlém pruhu (Pedal to the metal)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com