TEXTPREKLAD.COM

Interpret: babyshambles - Název: flop house 

Písňové texty a překlad: babyshambles - flop house Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od babyshambles! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od babyshambles a podívejte, jaké další písničky od babyshambles máme v našem archívu, např. flop house.

Původní

Everything's got to be
Just how it has to be
Or he won't play
And I know that boy wants to
Approach me and say
All he's got to say
Maybe he'll say it today, maybe no
There was a slight altercation, oh
Down at the station, oh, today
There's blood on hands and steps
I'm holding my head
She's got some front, oh
Did you hear what she said?
I'm so sos if I neglected you
I mean you no harm, mean you no harm
And I'm so sos if I disrespected you
Mean you no harm
Oh look around, it's true
Tonight, I'll be chasing you
I took one draft of life
Paid only the market price
Now I'm estranged
And I'm so lonely now
Though I'm not alone
Licking her boot
Maybe I'll work from home

překlad

Všechno musí být
Jak to musí být
Nebo nebude hrát
A vím, že ten chlapec chce
Přistupte ke mně a řekněte
Všechno, co musí říct
Možná to řekne dnes, možná ne
Došlo k mírné hádce, ach
Dole na stanici, oh, dnes
Na rukou a schodech je krev
Držím se za hlavu
Má nějakou frontu, oh
Slyšel jsi, co řekla?
Jsem tak sos, kdybych tě zanedbával
Nechci ti ublížit, ublížit ti
A jsem tak sos, kdybych tě nerespektoval
Nechci ti ublížit
Oh, podívej se kolem, to je pravda
Dnes večer tě budu pronásledovat
Vzal jsem si jeden návrh života
Zaplaceno pouze tržní cena
Teď jsem odcizený
A teď jsem tak osamělý
I když nejsem sám
Olízl si botu
Možná budu pracovat z domova

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com