TEXTPREKLAD.COM

Interpret: baby huey - Název: hard times 

Písňové texty a překlad: baby huey - hard times Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od baby huey! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od baby huey a podívejte, jaké další písničky od baby huey máme v našem archívu, např. hard times.

Původní

[Chorus]
The struggle lives hard times, we do or die
My whole crews fly hands high to the sky
So maintain son elevate try to build
But now you're still 'cause incarceration is for real
Yeah son you know its on
Now who would be the clown in the nine-six to mess around and catch a
Fist
I show no mercy if you irk me
I got physical that alert me when some herb tried to jerk me
Or put the squeeze on it, break down the cipher
But it won't work, were tight like the Q-Tip in the fight
Now is you insane is your brain intact
We be official when it comes to this no B.S. rap
Here comes the lyrical, aerial raid right where you rest at
Now test that
I snatch your heart right through your chest black
Gettin ill thoughts when I sleep at night
I gotta maintain, blot the blood stains on my brain
From the clappin, we can make it happen
Remember you ain't a killer, you only rappin
I hate it, rappers over exaggeratin
And never shot a gun in they life, they only masterbatin
So come clean and keep it real if you like my sound
And wave your hands in the air and put the nines down
[Chorus: 2X]
Brothas fought daily in the streets, we reek havoc
On every block someones flippin like an acrobat
I'm kinda young but I still gotta hold my own
And Ima maintain what's mine till the day I'm grown
I keep my crew up, people say I got a gang
But I don't smoke I don't shoot and my crew don't slang
We just hang tryin to get up in this rap game
So I can gain so fame and build my crews name
Rollin with juvenile thugs wit bad grades and bad ways
Who woulda thought that I had some AIDS
Dream totes and aspirations
Brothas are tired of being broke so maybe that's why they free-basing
Wastin time doing nothing
Livin like an outcast gotta get up get out and get something
[Chorus: 2X]
Look into my eyes see if you can see what I can see
In my reality the whole world is after me
Schemin on the key but yo I got this locked down
Me and lost and found comin out the underground
Takin no prisoners my listeners we keep it real
My thoughts are militant, when I'm in the killin field
Click click, my minds automatic, so where's the static
I got some joints up in my attic if you want to grab it
I form a cipher where my peace brothers don't sleep
You try to creep I guarantee that's when you feel the heat
I come correct in this rap game
Rappers act insane
Meanwhile I'm blowin the mic an back in the frame
They can't see me, they can't feel the real G
I represent, commercial rap will never kill me
[Chorus: 4X]

překlad

[Refrén]
Boj prožívá těžké časy, děláme nebo umíráme
Celá moje posádka letí rukama vysoko k nebi
Takže udržujte syna, snažte se stavět
Ale teď stále jsi, protože uvěznění je skutečné
Jo, synu, víš, že je to zapnuté
Kdo by teď byl klaunem v devíti šesti, aby se potuloval a chytil
Pěst
Nebudu projevovat slitování, pokud mě popudíš
Fyzicky mě to upozornilo, když se mě nějaká bylina pokusila trhnout
Nebo jej zmáčkněte a rozbijte šifru
Ale nebude to fungovat, byly v boji těsné jako Q-Tip
Teď jsi šílený, je tvůj mozek neporušený
Pokud jde o toto, budeme oficiální, ne B.S. rap
Přichází lyrický letecký nájezd přesně tam, kde odpočíváte
Teď to vyzkoušejte
Chytil jsem tvé srdce přímo do tvé hrudi černé
Dostávám nemocné myšlenky, když v noci spím
Musím udržovat, blotovat krevní skvrny na mém mozku
Z clappinu to můžeme uskutečnit
Pamatujte, že nejste vrah, jen rapujete
Nenávidím to, rappeři nad přehnaně
A nikdy v životě nezastřelili zbraň, pouze mistrovsky bojovali
Takže pojďte čistě a udržujte to skutečné, pokud se vám líbí můj zvuk
A mávejte rukama do vzduchu a položte devítky
[Chorus: 2X]
Brothas bojoval každý den v ulicích, páchneme chaosem
Na každém bloku se někdo otočí jako akrobat
Jsem docela mladý, ale stále se musím držet svého
A Ima udržuje to, co je moje, až do dne, kdy jsem dospělý
Udržuji svoji posádku, lidé říkají, že mám gang
Ale já nekouřím, nestřílím a moje posádka ne slanguje
Prostě visíme a snažíme se vstát v této rapové hře
Takže mohu získat takovou slávu a vybudovat si jméno svých posádek
Rollin s mladistvými zločinci se špatnými známkami a špatnými způsoby
Kdo by si myslel, že mám AIDS
Vysněné sny a touhy
Brothové jsou unavení z toho, že jsou zlomení, takže možná proto volně zakládají
Ztrácet čas neděláním nic
Livin jako vyvrhel musí vstát, dostat se a něco získat
[Chorus: 2X]
Podívej se mi do očí, jestli vidíš, co vidím já
V mé realitě je celý svět po mně
Schéma na klíči, ale jo, mám to zamčené
Já a prohrál jsem a našel jsem přijít z podzemí
Neberu žádné vězně, posluchači, udržujeme to skutečné
Moje myšlenky jsou militantní, když jsem v zabijáckém poli
Click click, my minds automatic, so where's the static
Mám nějaké klouby v podkroví, pokud to chceš chytit
Vytvářím šifru, kde moji míroví bratři nespí
Pokoušíte se plazit, zaručuji, že to je, když cítíte teplo
V této rapové hře jsem přišel správně
Rappeři se chovají šíleně
Mezitím foukám mikrofonem zpět do rámu
Nemohou mě vidět, nemohou cítit skutečné G
Reprezentuji, komerční rap mě nikdy nezabije
[Chorus: 4X]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com