TEXTPREKLAD.COM

Interpret: b.o.b - Název: king tut 

Písňové texty a překlad: b.o.b - king tut Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od b.o.b! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno b od b.o.b a podívejte, jaké další písničky od b.o.b máme v našem archívu, např. king tut.

Původní

[Hook]

Let's be honest

I wake up in the morning get shit jumping

She gon' get that D with my thumb in

No Benihana just top ramen

I feel like King Tutankhamun

[Verse 1]

Uh, pay your homage

Bobby Ray the shaman

Namaste, or something conscious, I promise

Saw this day was coming

Like a plague or something

Hundred nations form a summit

Congress, no hesitation coming

Try to take it from me

Terminator style I'm dumping

Dumping, clip gon' kick back like Liu Kang

Or fucking Johnny Cage

Them hollows graze your stomach

Vomit, everyday or something

Some grenade or something

Someone say that someones bombing the gunman

Propagate and conflicts sway the moral compass

You debate on who done done it

Converse, I'ma stay a slum

It's still segregated proms in the state I'm from

And they still gon' bang you up for an ashtray of crumbs

If a cop could pop you, no indictment

It's obvious the justice system pretty biased

Take your right away like arthritis

The eye of the all seeing iris

[Hook]

Let's be honest

I wake up in the morning get shit jumping

She gon' get that D with my thumb in

No Benihana just top ramen

I feel like King Tutankhamun

[Verse 2]

Like I’m suffering from ego death

Need no stress, lean on deck, weed on deck

Green thumb, I’m Imhotep

They depopulate you with chemo

They'll steal your breath, beast mode

There ain't no more heroes left

Hercules complex all black incognito

Like Ne-Yo at Emo Fest, flip like aikido

Arm the torpedo, I'm armed and I'm reloaded

Three piece tuxedo, I bomb like a G though

Bondage just like a slave or something

That can't awaken from it

We ain't got a thing in common, you common

Minus the sense, keep your eyes on your rent

And them commas modern economics consumption

Summon critics in my comments

A conference of conversations and assumptions, it's constant

Pill's too big to ever stomach, you astonished

I never claimed I'm Nostradamus

The publics intuition mixed with my opinion's just more confirmation on the subject, don't want it

Pull your card, I'll pull no punches

A monkey wrench in a dysfunction now

[Hook]

překlad

[Háček]

Buďme upřímní

Ráno se probudím a začnu hovno skákat

She gon' get that D with my thumb in (Dostane to D s mým palcem) (Dostane to D s mým palcem)

No Benihana just top ramen

Cítím se jako král Tutanchamon

[Verš 1]

Uh, pay your homage

Bobby Ray šaman

Namaste, nebo něco vědomého, slibuji

Viděl jsem, že tento den přichází

Jako mor nebo tak něco

Sto národů tvoří summit

Kongres, bez váhání přichází

Zkuste mi to vzít

Terminátorským stylem se na to vykašlu

Dumping, clip gon' kick back like Liu Kang

Nebo zasranej Johnny Cage

Them hollows graze your stomach

Vomit, everyday or something

Nějaký granát nebo tak něco

Someone say that someones bombing the gunman

Šíří a konflikty kývají morálním kompasem

Diskutujete o tom, kdo to udělal

Converse, I ma stay a slum

Ve státě, odkud pocházím, jsou plesy stále segregované.

A pořád tě budou mlátit za popelník drobků

Kdyby tě mohl policajt sejmout, tak by tě neobvinil.

Je zřejmé, že soudní systém je dost zaujatý.

Vezme ti právo jako artritidu

Oko vševidoucí duhovky

[Hook]

Buďme upřímní

Ráno se probudím a dostanu hovno skákání

She gon' get that D with my thumb in

No Benihana just top ramen

Cítím se jako král Tutanchamon

[Verš 2]

Like I'm suffering from ego death

Need no stress, lean on deck, weed on deck

Zelený palec, jsem Imhotep

Vylidňují tě chemoterapií

Ukradnou ti dech, režim šelmy

Už nejsou žádní hrdinové

Herkulův komplex celý černý inkognito

Jako Ne-Yo na Emo Festu, flip jako aikido

Arm the torpedo, I'm armed and I'm reloaded (Vyzbrojil jsem se a mám nabito)

Three piece tuxedo, I bomb like a G though

Bondage just like a slave or something

Který se z toho nemůže probudit

Nemáme nic společného, ty obyčejný

Minus smysl, měj oči na rentě

A ty čárky moderní ekonomie spotřeba

Přivolat kritiky v mých komentářích

Konference rozhovorů a domněnek, je to neustálé

Pilulka je příliš velká na to, aby se někdy dala strávit, ty udivený

Nikdy jsem netvrdil, že jsem Nostradamus

Intuice veřejnosti smíšená s mým názorem je jen dalším potvrzením na toto téma, nechtějte to

Vytáhni svou kartu, já nebudu vytahovat žádné rány

Opičí klíč v dysfunkci teď

[Hook]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com