TEXTPREKLAD.COM

Interpret: aygun kaza mova - Název: my baby 

Písňové texty a překlad: aygun kaza mova - my baby Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od aygun kaza mova! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od aygun kaza mova a podívejte, jaké další písničky od aygun kaza mova máme v našem archívu, např. my baby.

Původní

Bir gözəl qız var, yaman-yaman
Yanaqları nar, ipək saçlar
Gözləri xumar, kaman kaman
Qəlb alışdırar, canları alar
Səni Sevirəm, məhəbbətimsən sən, sən
İkin gözümsən
Həm ömrüm, həm günüm sənindir, sənindir
Gəl canım, gəl günüm maybe my baby
Günəşim, Ayımsan ey şirin lady
Tanrıdan payımsan maybe my baby
Sirli baxışlar inan, inan
Sevgi bağışlar ürək yarar
Nazlı gülüşlər, aman-aman
Könlümü bəzər, oda sevər
Səni Sevirəm, məhəbbətimsən sən, sən
İki gözümsən
Həm ömrüm, həm günüm sənindir, sənindir
Gəl canım, gəl günüm maybe my baby
Günəşim, Ayımsan ey şirin lady
Tanrıdan payımsan maybe my baby

překlad

Bir gözÉ ?? l qÄ ± z var, yaman-yaman
YanaqlarÄ ± nar, ipÉ ?? k saçlar
GözlÉ ?? ri xumar, kaman kaman
QÉ ?? lb alÄ ± Å ?? dÄ ± rar, canlarÄ ± alarm
SÉNI SEVÉRÉM, MÉÉÉRIE BÉBÉRČÍ SÉNĚ, SÉRÍN
Ä ° kin gözümsÉ ?? n
HÉ ?? m ömrüm, hÉ ?? m günüm sÉ ?? nindir, sÉ ?? nindir
GÉ ?? l můžu, gÉ ?? l günüm možná moje dítě
Génová dáma, Ayansanová dáma
Tanrädan zaplatí možná mé dítě
Sirli baxÄ ± Å ?? lar inan, inan
Sevgi baÄ? Ä ± Å ?? lar ürÉ ?? k yarar
NazlÄ ± gülüŠ?? lÉ ?? r, aman-aman
Könlümü bÉ ?? zÉ ?? r, oda sevÉ ?? r
SÉNI SEVÉRÉM, MÉÉÉRIE BÉBÉRY SÉRIE, SÉRÍN
Ä ° ki gözümsÉ ?? n
HÉ ?? m ömrüm, hÉ ?? m günüm sÉ ?? nindir, sÉ ?? nindir
GÉ ?? l můžu, gÉ ?? l günüm možná moje dítě
Génová dáma, Ayansanová dáma
Tanrädan zaplaceno možná moje dítě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com