TEXTPREKLAD.COM

Interpret: axxis - Název: save me 

Písňové texty a překlad: axxis - save me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od axxis! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od axxis a podívejte, jaké další písničky od axxis máme v našem archívu, např. save me.

Původní

Save me

The earth was young

When I was sown

Deep inside this land

Save me

Helpless I stand here alone

Waiting for my end

Save me

Centuries have flown away

But I know my time has come

Save me

No escape I cannot stay

Do they know what they have done ?

Save me

If you save me you'll save yourself

Why don't you understand ?

Save me

Your fate will be sealed

If you destroy me

You will live in a wasteland

My life is your life

And your life is mine

We belong together

Since the beginning of all time

If I were a man

I know what I would think:

"Life is a chain

And we're all its links!"

So all that you can do is to

Save me, save me, save me

Save me, save me, save me

Wars and pain and misery

I've survived I still exist

I've lived through your history

And watched you through the mist

My life is your life

And your life is mine

We belong together

Since the beginning of all time

If I were a man

I know what I would think:

"Life is a chain

And we're all its links !"

Save me, save me, save me

překlad

Zachraň mě

Země byla mladá

Když jsem byl zaset

Hluboko uvnitř této země

Zachraň mě

Bezmocný stojím tu sám

Čekám na svůj konec

Zachraň mě

Staletí utekla

Ale já vím, že můj čas nadešel

Zachraň mě.

Není úniku, nemohu zůstat

Vědí, co udělali?

Zachraňte mě.

Když mě zachráníš, zachráníš i sebe

Proč to nechápeš?

Zachraň mě.

Tvůj osud bude zpečetěn

Pokud mě zničíš

Budeš žít v pustině

Můj život je tvůj život

A tvůj život je můj

Patříme k sobě

Od počátku všech časů

Kdybych byl mužem

Vím, co bych si myslel:

"Život je řetěz

A my všichni jsme jeho články!"

Takže jediné, co můžeš udělat, je

Zachraň mě, zachraň mě, zachraň mě

Zachraň mě, zachraň mě, zachraň mě

Války a bolest a utrpení

Přežil jsem, stále existuji

Prožil jsem tvou historii

A pozoroval jsem tě skrze mlhu

Můj život je tvůj život

A tvůj život je můj

Patříme k sobě

Od počátku všech časů

Kdybych byl mužem

Vím, co bych si myslel:

"Život je řetěz

A my všichni jsme jeho články !"

Zachraň mě, zachraň mě, zachraň mě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com