TEXTPREKLAD.COM

Interpret: aventura - Název: you re lying 

Písňové texty a překlad: aventura - you re lying Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od aventura! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od aventura a podívejte, jaké další písničky od aventura máme v našem archívu, např. you re lying.

Původní

To me you was more than just a lover,
And I put you above all of my dreams
I bragged to all the niggas about you
I made you my wifey, mother of my kids
Why'd you have to play yourself by playing me?
Disrespectin me like if I was a kid
Why you had to f*cking lie and play the victim
You brought out the bad in me
[Nicole]
I never thought it could be
That you would be cheatin' on me
You called me the girl of your dreams
Kiss me at night whisper that you love me
I... know that I did it to you
But... only after I knew
That... you were just a game
And you better believe that I ain't gonna play
[Hook]
[Nina Skye]
Go..., (go) Leave cause I don't need you!
[Anthony]
You act and you lie and tu eres la culpable
I can't trust no more (hell no)
[Nina Skye]
Why you pointin' fingers at me?
[Anthony] I'm pointin' fingers at you cause I saw you kissin' him...
[Chorus]
[Anthony] I read your diary & your letter
[Nina Skye] boy I found out you were a player
[Anthony] You wanna make up stories, whatever
[Nina Skye] Cause you proved to me we can't be together
[Anthony] Like I said I read your diary & your letter
[Nina Skye] boy I found out you were a player
[Anthony] You wanna make up stories, whatever
[Nina Skye] Cause you proved to me we can't be together
[Verse 2]
[Nicole] How could I ever believe
when you're always out on the streets-
Don't answer calls from me, dial your number your phone just rings.
I'm... wonderin' Who is she?
You... sayin' I'm diggin' too deep
Just.. respect the consequence
Don't be upset; you just got what you gave
[Hook]
[Nina Skye]
Go..., (go) Leave cause I don't need you!
[Anthony]
You act and you lie and tu eres la culpable
I can't trust no more (hell no)
[Nina Skye]
Why you pointin' fingers at me?
(Anthony) I'm pointin' fingers at you cause I saw you kissin' him...
[Bridge]
[Anthony]
Mira, tenia bien confianza, fuiste mi primer amor
Y me rompistes con mentiras- puras mentiras del corazon;
[Natalie]
You say I was your inspiracion and I could tell you really cared
But if you really valued my heart
you would have always been there!
I'm tired of all the lonely nights,
wishin' you were by my side
The scent still lingers; my body needs ya
Don't mean nothing I'm still gonna leave ya
First off you won't forget the ways I made you wet
And you could tease the next
But only with finesse and to make you feel good
It wasn't necessarily sex
I guarantee this you're gonna miss... forever
You're gonna reminisce I'm number one on your list
and maybe you're gonna wish,
So what cha gotta say?
Matter fact, wait, gotta meet up with my date-
que tu cres this is Max Agente?
[Chorus]
[Anthony] I read your diary & your letter
[Nina Skye] boy I found out you were a player
[Anthony] You wanna make up stories, whatever
[Nina Skye] Cause you proved to me we can't be together
[Anthony] Like I said I read your diary & your letter
[Nina Skye] boy I found out you were a player
[Anthony] You wanna make up stories, whatever
[Nina Skye] Cause you proved to me we can't be together
[Repeat]
(Oh)
[Nina Skye] Oh no.. Yeah, Uh huh!

překlad

Pro mě jsi byl víc než jen milenec,
A dal jsem tě nade všechny mé sny
Chlubil jsem se všemi niggy o vás
Udělal jsem tě svou ženou, matkou svých dětí
Proč jsi musel hrát sám sebe tím, že mě hraješ?
Nerespektujte mě, jako bych byl dítě
Proč jsi musel lhát a lhát na oběť
Vyvedl jsi ve mně to špatné
[Nicole]
Nikdy jsem si nemyslel, že by to mohlo být
Že bys mě podváděl
Nazval jsi mě dívkou svých snů
Polib mě v noci, šeptej, že mě miluješ
Já ... vím, že jsem ti to udělal
Ale ... až poté, co jsem to věděl
Že ... byla jsi jen hra
A raději věř, že nebudu hrát
[Háček]
[Nina Skye]
Jdi ..., (jdi) Odejdi, protože tě nepotřebuji!
[Anthony]
Jednáš a lžeš a viníš se
Už nemůžu věřit (sakra ne)
[Nina Skye]
Proč na mě ukazuješ prsty?
[Anthony] Ukazuji na tebe prsty, protože jsem tě viděl, jak ho líbáš ...
[Refrén]
[Anthony] Četl jsem váš deník a váš dopis
[Nina Skye] chlapče, zjistil jsem, že jsi hráč
[Anthony] Chceš vymýšlet příběhy, ať už je to cokoli
[Nina Skye] Protože jsi mi dokázal, že nemůžeme být spolu
[Anthony] Jak jsem řekl, četl jsem váš deník a váš dopis
[Nina Skye] chlapče, zjistil jsem, že jsi hráč
[Anthony] Chceš vymýšlet příběhy, ať už je to cokoli
[Nina Skye] Protože jsi mi dokázal, že nemůžeme být spolu
[Verš 2]
[Nicole] Jak jsem mohl někdy uvěřit
když jsi vždycky na ulici-
Neodpovídejte na volání ode mě, vytočte číslo, na které telefon právě zazvoní.
Já ... přemýšlím, kdo to je?
Ty ... říkáš, že jsem příliš hluboko
Jen .. respektujte důsledky
Nenechte se rozrušit; právě jsi dostal, co jsi dal
[Háček]
[Nina Skye]
Jdi ..., (jdi) Odejdi, protože tě nepotřebuji!
[Anthony]
Jednáš a lžeš a viníš se
Už nemůžu věřit (sakra ne)
[Nina Skye]
Proč na mě ukazuješ prsty?
(Anthony) Ukazuji na tebe prsty, protože jsem tě viděl, jak ho líbáš ...
[Most]
[Anthony]
Mira, tenia bien confianza, fuiste mi primer amor
Y me rompistes con mentiras- puras mentiras del corazon;
[Natalie]
Říkáte, že jsem byl vaší inspirací, a mohl jsem vám říct, že vám na tom opravdu záleželo
Ale pokud jste si vážili mého srdce
vždy byste tam byli!
Už mě unavují všechny osamělé noci
Přeji si, abys byl po mém boku
Vůně stále přetrvává; moje tělo tě potřebuje
Nemysli nic, pořád tě nechám
Nejprve nezapomeneš, jak jsem tě zvlhl
A můžete dráždit další
Ale jen s jemností a abyste se cítili dobře
Nebyl to nutně sex
Zaručuji vám, že vám bude chybět ... navždy
Budeš si pamatovat, že jsem číslo jedna na tvém seznamu
a možná si budeš přát
Co tedy musím říct?
Fakt, počkejte, musím se setkat s mým datem -
que tu cres, toto je Max Agente?
[Refrén]
[Anthony] Četl jsem váš deník a váš dopis
[Nina Skye] chlapče, zjistil jsem, že jsi hráč
[Anthony] Chceš vymýšlet příběhy, ať už je to cokoli
[Nina Skye] Protože jsi mi dokázal, že nemůžeme být spolu
[Anthony] Jak jsem řekl, četl jsem váš deník a váš dopis
[Nina Skye] chlapče, zjistil jsem, že jsi hráč
[Anthony] Chceš vymýšlet příběhy, ať už je to cokoli
[Nina Skye] Protože jsi mi dokázal, že nemůžeme být spolu
[Opakovat]
(Ach)
[Nina Skye] Ach ne .. Jo, hm jo!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com