TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • aventura – you re lying we got the crown envidia remix

Interpret: aventura - Název: you re lying we got the crown envidia remix 

Písňové texty a překlad: aventura - you re lying we got the crown envidia remix Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od aventura! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od aventura a podívejte, jaké další písničky od aventura máme v našem archívu, např. you re lying we got the crown envidia remix.

Původní

To me, you was more than just a lover
And I put you above all of my dreams
I bragged to all the niggas about you
I made you my wifey, mother of my kids
Why'd you have to play yourself by playing me?
Disrespectin' me like if I was a kid
Why you had to fucking lie and play the victim?
You brought out the bad in me
I never thought it could be
That you would be cheatin' on me
You called me the girl of your dreams
Kiss me at night, whisper that you love me
I know that I did it to you
But only after I knew
That you were just a game
And you better believe that I ain't gonna play
Go
(Go)
Leave, 'cause I don't need you
You act and you lie and tu eres la culpable
I can't trust no more
(Hell, no)
Why you pointin' fingers at me?
I'm pointin' fingers at you
'Cause I saw you kissin' him
I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me we can't be together
Like I said, I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me we can't be together
How could I ever believe
When you're always out on the streets
Don't answer calls from me
Dial your number your phone just rings
I'm wonderin', who is she?
You sayin' I'm diggin' too deep
Just respect the consequence
Don't be upset, you just got what you gave
Go
(Go)
Leave, cause I don't need you
You act and you lie and tu eres la culpable
I can't trust no more
(Hell no)
Why you pointin' fingers at me?
I'm pointin' fingers at you
'Cause I saw you kissin' him
Mira, tenia bien confianza
Fuiste mi primer amor
Y me rompiste con mentiras
Puras mentiras del corazn
You say I was your inspiration
And I could tell you really cared
But if you really valued my heart
You would have always been there
I'm tired of all the lonely nights
Wishin' you were by my side
The scent still lingers, my body needs ya
Don't mean nothing, I'm still gonna leave ya
First off you won't forget the ways I made you wet
And you could tease the next
But only with finesse and to make you feel good
It wasn't necessarily sex
I guarantee this you're gonna miss forever
You're gonna reminisce, I'm number one on your list
And maybe you're gonna wish, so whatcha gotta say?
Matter fact, wait, gotta meet up with my date
Qu t crees this is Max Agente?
I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me, we can't be together
Like I said, I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me, we can't be together
I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me, we can't be together
Like I said, I read your diary and your letter
Boy, I found out you were a player
You wanna make up stories, whatever
'Cause you proved to me, we can't be together
Oh, no, yeah, uh, huh

překlad

Pro mě jsi byl víc než jen milenec
A dal jsem tě nade všechny mé sny
Chlubil jsem se všemi niggy o vás
Udělal jsem tě svou ženou, matkou svých dětí
Proč jsi musel hrát sám sebe tím, že mě hraješ?
Nerespektuje mě, jako bych byl dítě
Proč jsi musel kurva lhát a hrát si na oběť?
Vyvedl jsi ve mně to špatné
Nikdy jsem si nemyslel, že by to mohlo být
Že bys mě podváděl
Nazval jsi mě dívkou svých snů
Polib mě v noci, šeptej, že mě miluješ
Vím, že jsem ti to udělal
Ale až poté, co jsem to věděl
Že jsi byla jen hra
A raději věř, že nebudu hrát
Jít
(Jít)
Odejdi, protože tě nepotřebuji
Jednáš a lžeš a viníš se
Už nemůžu věřit
(Sakra ne)
Proč na mě ukazuješ prsty?
Ukazuji na tebe prsty
Protože jsem tě viděl líbat
Přečetl jsem si váš deník a váš dopis
Chlapče, zjistil jsem, že jsi hráč
Chceš vymýšlet příběhy, cokoli
Protože jsi mi dokázal, že nemůžeme být spolu
Jak jsem řekl, četl jsem váš deník a váš dopis
Chlapče, zjistil jsem, že jsi hráč
Chceš vymýšlet příběhy, cokoli
Protože jsi mi dokázal, že nemůžeme být spolu
Jak jsem mohl někdy věřit
Když jste stále na ulici
Neodpovídejte na volání ode mě
Vytočte číslo, na které právě zazvoní váš telefon
Zajímalo by mě, kdo to je?
Říkáš, že jsem příliš hluboko
Jen respektujte důsledky
Nebuďte naštvaní, právě jste dostali, co jste dali
Jít
(Jít)
Odejdi, protože tě nepotřebuji
Jednáš a lžeš a viníš se
Už nemůžu věřit
(Sakra ne)
Proč na mě ukazuješ prsty?
Ukazuji na tebe prsty
Protože jsem tě viděl líbat
Mira, tenia bien confianza
Fuiste mi primer amor
Y me rompiste con mentiras
Puras mentiras del corazn
Říkáš, že jsem byl tvou inspirací
A mohl bych říct, že ti to opravdu záleželo
Ale pokud jste si vážili mého srdce
Vždy byste tam byli
Už mě unavují všechny osamělé noci
Kéž bys byl po mém boku
Vůně stále přetrvává, moje tělo tě potřebuje
To nic neznamená, pořád tě nechám
Nejprve nezapomeneš, jak jsem tě zvlhl
A můžete dráždit další
Ale jen s jemností a abyste se cítili dobře
Nebyl to nutně sex
Zaručuji vám, že vám bude navždy chybět
Budeš si vzpomínat, jsem číslo jedna na tvém seznamu
A možná si budeš přát, tak co musíš říct?
Fakt, počkejte, musím se setkat s mým datem
Je to Max Agente?
Přečetl jsem si váš deník a váš dopis
Chlapče, zjistil jsem, že jsi hráč
Chceš vymýšlet příběhy, cokoli
Protože jsi mi dokázal, že nemůžeme být spolu
Jak jsem řekl, četl jsem váš deník a váš dopis
Chlapče, zjistil jsem, že jsi hráč
Chceš vymýšlet příběhy, cokoli
Protože jsi mi dokázal, že nemůžeme být spolu
Přečetl jsem si váš deník a váš dopis
Chlapče, zjistil jsem, že jsi hráč
Chceš vymýšlet příběhy, cokoli
Protože jsi mi dokázal, že nemůžeme být spolu
Jak jsem řekl, četl jsem váš deník a váš dopis
Chlapče, zjistil jsem, že jsi hráč
Chceš vymýšlet příběhy, cokoli
Protože jsi mi dokázal, že nemůžeme být spolu
Oh, ne, jo, uh, jo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com