TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • aventura – dont waste my time

Interpret: aventura - Název: dont waste my time 

Písňové texty a překlad: aventura - dont waste my time Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od aventura! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od aventura a podívejte, jaké další písničky od aventura máme v našem archívu, např. dont waste my time.

Původní

Ey yo Romeo, you know I'm sorta the thug one in the group...
Well you know I'm like the sweet sensitive one but I guess you right...
What is a girl doing at 2 in the morning in a hotel lobby?
For real come on b,we're all dogs...
don't do that
Let's just let em know
Chorus:
We dancin', we drinkin', relaxin', wassup..
But please don't waste my time..
And I don't wanna make you cry but please don't waste my time...
We kissin', we humpin' what's good with tonight..
But please don't waste my time..
I'll be gentle, sweet and nice, but please don't waste my time..
Mikey:
No need to front, 'cause' I just wanna give you love..
Make an exception, you know my style's perfection..
One night sexin', that's what I'm expecting..
So don't get surprised and start rolling your eyes when I tell you 'Let's get crazy, hop in the ride
There's no man, no wife just plans for tonight
And if you screw up what we doin imma get real tight
Hsss... I ain't tryna to go through no novela..
I'm just wanna cutie with a bootie screamin' out wepa
that attitude I love it..
Forget what they say you with Max Agende
You know I got the works, quitana and presidentes
No rules, just me and my crew..
Tahoes and H2's...We rollin' big trucks..
'cause' you all come with us point blank..
This is the adventure, when it's more than enough pleasure without feeling pressure
Chorus:
We dancin', we drinkin', relaxin', wassup..
But please don't waste my time..
And I don't wanna make you cry but please don't waste my time...
We kissin', we humpin' what's good with tonight..
But please don't waste my time..
I'll be gentle, sweet and nice, but please don't waste my time..
Romeo:
Sigo siendo el mismo Romeo muy sensitivo muy sentimental...pero esta noche cambiamo romance un chin de frescura te quiero perriar
Mikey:
So excuse me if I'm comin on too strong..
But we ain't got no time so gotta get my groove on..
Come on you know we how we been pegao for too long..
And if you hearing and aint gettin down then you wrong
We here to wile out what the hell that about
No autographs or pictures, I just wanna get with ya..
Take you to the telly where me and Rome could split cha...
what a dream come true..
I rather you have a dude bull sh**ing you or me tellin you the truth 'Ey ma, I'm feelin you
Let me take you back, no fakin' jacks..
Everybody get's down when they're rollin' with Max..
I don't play that sh**, cause I let you know from the begining
What you gettin' in I say again..
Make up your mind, cause I won't hestitate to take the next chick in line so let me know..
Chorus:
We dancin', we drinkin', relaxin', wassup..
But please don't waste my time..
And I don't wanna make you cry but please don't waste my time...
We kissin', we humpin' what's good with tonight..
But please don't waste my time..
I'll be gentle, sweet and nice, but please don't waste my time..
Mikey:
And to the jealous ones dont think I'm gonna spare you
I know these songs about these girls, but Imma tear you..
Apart, respect the dudes who gave this game a new start
Yes thats our song on billboard charts what you think?
Nahh, it ain't going out my head I just tired of hearing about what these haters say
What are you stupid? its 9 years of blood sweat and tears
Ya bullsh** claiming ya dangerous, but really your just a fake 'us'
Ya could never take on us
Bass guitar give you razor cut lyrics that make your girl wanna f*** wit us
I guess that's why you hate us so much..
But guess what...motherfu**ers keep it up..
Ya bitin' the hand that feeds you..
You need us, now you tell me who needs you?
Romeo:
Yo Mikey...we gotta tell these girls we was just playing
Mikey:
Yeah they can come through...they can come through
But dont front
Romeo:
I aint say that
you can come through
we give you some love you know
Mikey:
Just holla
Love and Hate baby
Romeo:
Aventura

překlad

Ey yo Romeo, víš, že jsem ten kriminálník ve skupině ...
No, víš, že jsem jako ten citlivý na sladké, ale myslím, že máš pravdu ...
Co dělá dívka ve 2 ráno v hotelové hale?
Opravdu, pojď b, jsme všichni psi ...
nedělej to
Dejme jim vědět
Refrén:
Tancujeme, pijeme, relaxujeme, probíjíme.
Ale prosím, neztrácejte čas ..
A nechci tě rozplakat, ale neztrácej můj čas ...
Líbáme se, humpujeme, na co je dobré dnes večer ...
Ale prosím, neztrácejte čas ..
Budu jemný, milý a milý, ale prosím neztrácej čas ...
Mikey:
Není třeba čelit, protože 'chci ti dát lásku ...
Udělejte výjimku, znáte dokonalost mého stylu ..
Jednou v noci sexuji, to očekávám ..
Nenechte se tedy překvapit a začněte kroutit očima, když vám řeknu: „Pojďme se zbláznit, naskoč na jízdu
Neexistuje žádný muž, žádná žena, jen plány na dnešní večer
A pokud to posereš, to, co děláme, budu opravdu těsný
Hsss ... Nesnažím se projít žádnou novelou ..
Jen chci kočičku s botičkovým řevem wepa
ten přístup se mi líbí ..
Zapomeňte na to, co vám říkají, s Maxem Agendem
Víte, že mám díla, quitanu a presidenty
Žádná pravidla, jen já a moje posádka ..
Tahoes a H2 ... Rolujeme velké kamiony ..
protože všichni přijedete s námi, prázdní ...
Toto je dobrodružství, kdy je to více než dost potěšení bez pocitu tlaku
Refrén:
Tancujeme, pijeme, relaxujeme, probíjíme.
Ale prosím, neztrácejte čas ..
A nechci tě rozplakat, ale neztrácej můj čas ...
Líbáme se, humpujeme, na co je dobré dnes večer ...
Ale prosím, neztrácejte čas ..
Budu jemný, milý a milý, ale prosím neztrácej čas ...
Romeo:
Sigo siendo el mismo Romeo muy sensitivo muy sentimental ... pero esta noche cambiamo romance un chin de frescura te quiero perriar
Mikey:
Takže omluvte mě, pokud přijdu příliš silný ...
Ale nemáme čas, takže musím dostat svou drážku ..
No tak, víš, jak jsme byli příliš dlouho pegao ..
A pokud slyšíte a nedostanete se dolů, pak se mýlíte
Jsme tady, abychom zjistili, o čem to sakra je
Žádné autogramy ani obrázky, chci s tebou jen ..
Vezmi tě do televize, kde bych já a Řím mohli rozdělit cha ...
jaký splněný sen ..
Raději mám ty vole, který ti nebo mě řekne pravdu 'Ey mami, cítím se v tobě
Dovolte mi vzít vás zpět, žádné falešné zvedáky ..
Všichni jsou dole, když se válí s Maxem.
Nehraju na toho sračka, protože od začátku ti dám vědět
To, do čeho se dostanete, říkám znovu ...
Rozhodněte se, protože nebudu váhat, abych vzal další kuřátko v řadě, tak mi dejte vědět ..
Refrén:
Tancujeme, pijeme, relaxujeme, probíjíme.
Ale prosím, neztrácejte čas ..
A nechci tě rozplakat, ale prosím neztrácej čas ...
Líbáme se, humpujeme, na co je dobré dnes večer ...
Ale prosím, neztrácejte čas ..
Budu jemný, milý a milý, ale prosím neztrácej čas ...
Mikey:
A těm žárlivým si nemysli, že tě ušetřím
Znám tyto písně o těchto dívkách, ale Imma tě roztrhá ..
Kromě toho si vážte chlápků, kteří této hře dali nový začátek
Ano, to je naše píseň na hitparádách, co si myslíte?
Ne, nejde to z hlavy, jen mě unavilo slyšet, co tihle nenávistníci říkají
Co jsi hloupý? jeho 9 let krevního potu a slz
Ya bullsh ** prohlašovat, že jsi nebezpečný, ale ve skutečnosti jsi jen falešný 'my'
Ya by nás nikdy nemohl vzít
Basová kytara vám dá texty jako břitva, díky nimž vaše dívka bude chtít s námi
Myslím, že proto nás tak nenávidíš ..
Ale hádejte, co ... kámoši to udržují ..
Kousneš do ruky, která tě živí ...
Potřebujete nás, teď mi řekněte, kdo vás potřebuje?
Romeo:
Yo Mikey ... musíme říct těmto dívkám, že jsme si jen hrály
Mikey:
Jo, mohou projít ... mohou projít
Ale ne vpředu
Romeo:
To neříkám
můžete projít
dáváme vám lásku, kterou znáte
Mikey:
Jen holla
Miluj a nenáviď dítě
Romeo:
Aventura

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com