TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • A
  • »
  • avenged sevenfold – desecrate through reverence

Interpret: avenged sevenfold - Název: desecrate through reverence 

Písňové texty a překlad: avenged sevenfold - desecrate through reverence Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od avenged sevenfold! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno a od avenged sevenfold a podívejte, jaké další písničky od avenged sevenfold máme v našem archívu, např. desecrate through reverence.

Původní

Hard news, taken harder, don't look to me

Disappointed, we don't agree, I don't need your praise

(Don't look my way for help, from the beginning you came to me)

Never asked you to like me

I don't need your praise (we won't play your games)

Look down on me, spit in my face

You're nothing to me, not to me

Darkened eyes you'll see

There is no hope, no savior in me

(Don't look this way, don't breathe this way, don't stare this way, anymore)

Learned from years gone by, no one will care

What happens to me

(Don't look this way, don't breathe this way, don't stare this way, anymore

My presence won't be ignored, no not today

Don't walk in my direction, turn the other way

(Don't look my way for help, from the beginning you came to me)

Asking questions, predetermined answers

You won't find them here (we don't want your opinion)

And I don't want you, I won't let you think

Compromise is near 'cause it's not near

Darkened eyes you'll see

There is no hope, no savior in me

(Don't look this way, don't breathe this way, don't stare this way, anymore

Learned from years gone by, no one will care

What happens to me

(Don't look this way, don't breathe this way, don't stare this way, anymore

I'm alone in here

No more feelings

Killed my fears

Don't ask you'll never know

You're left behind and I'll be exposed

Far away, you keep on trying

Holding me down, breaking away

Trying to distance my life

Not one in the crowd, but one with the answer

The one that can change your mind

But it's not true, I don't need you

Don't waste your time and don't waste mine

I'm not your friend, won't soothe your soul

And in the end you're all dead to me

překlad

Těžké zprávy, vzít těžší, nehledejte mě

Zklamaný, neshodneme se, nepotřebuji tvou chválu

(Nehledej u mě pomoc, od začátku jsi přišel za mnou)

Nikdy jsem tě nežádal, abys mě měla ráda

Nepotřebuji tvou chválu (nebudeme hrát tvé hry)

Podívej se na mě svrchu, plivni mi do tváře

Nejsi pro mě nic, ne pro mě

Zatmělé oči uvidíš

Není ve mně žádná naděje, žádný spasitel

(Nedívej se takhle, nedýchej takhle, nedívej se takhle, už)

Naučený z minulých let, nikoho nebude zajímat

Co se mi stane

(Nedívej se tímhle směrem, nedýchej tímhle směrem, nedívej se tímhle směrem, už...)

Moje přítomnost nebude ignorována, ne, ne dnes.

Nechoď mým směrem, otoč se na druhou stranu.

(Nedívej se mým směrem pro pomoc, od začátku jsi přišel ke mně)

Kladení otázek, předem dané odpovědi

Tady je nenajdeš (nechceme tvůj názor)

A já tě nechci, nenechám tě přemýšlet

Kompromis je blízko, protože není blízko

Zatmělé oči uvidíš

Není ve mně žádná naděje, žádný spasitel

(Nedívej se tímhle směrem, nedýchej tímhle směrem, nedívej se tímhle směrem, už...

Naučený z minulých let, nikoho to nebude zajímat

Co se mi stane

(Nedívej se takhle, nedýchej takhle, nedívej se takhle, už...)

Jsem tu sám

Už žádné pocity

Zabil můj strach

Neptej se, nikdy se to nedozvíš

Zůstaneš za mnou a já budu odhalen

Daleko, ty se snažíš dál

Držíš mě při zemi, odtrháváš se

Snažíš se vzdálit můj život

Ne jeden v davu, ale jeden s odpovědí

Ten, který může změnit tvůj názor

Ale není to pravda, nepotřebuji tě

Neplýtvej svým časem a neplýtvej mým

Nejsem tvůj přítel, neuklidním tvou duši

A nakonec jste pro mě všichni mrtví

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com